İNSAN KAYNAKLARI / HUMAN RESOURCES

Eczacıbaşı’nda birliktebiz

Kadın işi-erkek işi bilmeyiz!

ALLforALL at Eczacıbaşı

Breaking down gender stereotypes in human resources!

On yılı aşkın süredir artan bir biçimde fırsat eşitliği çalışmalarına odaklanan Eczacıbaşı Topluluğu, bu çalışmaları kararlı ve kalıcı bir biçimde tüm iş düzenlerine entegre etmeyi hedefliyor.

Focusing with ever increasing intensity on equal opportunities for over a decade, the Eczacıbaşı Group is aiming for the steadfast and permanent integration of these practices into all areas of work and business.

Farklı ülkelerde ve coğrafyalarda yaşayan tüm toplumları birbirine yaklaştıran teknoloji, geçmiş dönemlerde küçük adımlarla ilerleyen toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını da hızla ileri bir boyuta taşıdı. Bilgi akışının geçmişe nazaran çok daha hızlı olduğu yeni dünya düzeni, fırsat eşitliği çerçevesindeki sorunlara daha büyük mercekten bakılması imkânını da sunarak bu alandaki çalışmalara ivme kazandırdı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu yeni dünya düzeninde önceliği, fırsat eşitliğini kararlı ve kalıcı bir biçimde iş düzenlerine entegre etmek. On yılı aşkın süredir odaklanılarak sürdürülen bu çalışmalar, artan bir gayretle devam ediyor. Bu bağlamda, Topluluk’taki kadın çalışan oranlarını artırmak için sistematik çalışmalar yapılıyor. “Eczacıbaşı’nda kadın işi-erkek işi yoktur.” diye çıkılan yolda, “işe alımda kadın”, “çalışan kadın” ve “yönetimde kadın” olmak üzere üç perspektifte ilerlenirken; teknolojide kadın, satışta kadın ve teknikte kadın komiteleri de kadın istihdamının az olduğu alanlar üzerine çalışıyor.

Öncü projeler: Fırsat eşitliği gelişim programları, kreş yardımı ve babalık izni

Topluluk bünyesinde 2017’de hayata geçirilen birliktebiz Fırsat Eşitliği Platformu, bu alandaki çalışmalara liderlik ediyor. Bu platform kapsamında yürütülen liderizbiz programı ile kadın çalışanların gelişimi desteklenirken; desteklerizbiz mentorluk projesinde, liderizbiz programında yer alan kadın çalışanlar, öğrencilere kariyerlerini şekillendirme konusunda mentorluk yapıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda kadın çalışanların iş yaşamlarını destekleyen uygulamalar, günlük yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalarla da pekiştiriliyor. Üretim tesisleri ve ofislerde kurulan “süt odaları” ile kadın çalışanlara annelik döneminde bir konfor alanı yaratılırken, Topluluk genelinde, kadın çalışanlara verilen kreş yardımıyla da çocuk bakımında yardım sağlanıyor. Toplulukta bunların yanı sıra “öncü” olarak tanımlanabilecek, başka yenilikçi projelere de imza atılıyor. Anne ve babanın çocuk gelişiminde eşit sorumluluğa sahip olduğu düşüncesinden hareketle babalara da bebek doğumundan sonra üç hafta; devamındaki dönemde ise üç haftaya kadar haftada bir gün izin veriliyor. Baba olan çalışanlar babalık izninin yanı sıra babalık eğitimleri ile destekleniyor.

In recent years, technology has not only bridged the gap between people living in different countries and lands, but it has also spurred awareness of equal opportunities which had been progressing at a relatively slower pace through the past decades. Supported by a faster flow of information, the new world order introduces a much wider perspective on equal opportunities, providing those who work in the field with improved resources.

In this new world order, the Eczacıbaşı Group prioritizes the steadfast and permanent integration of equal opportunities into all areas of work and business. The Group has been focusing on this goal for over a decade and continues to do so with growing resolve. In this context, systematic works are in progress to increase the ratio of female employees within the Group. On this path towards a complete breakdown of gender stereotypes in employment, we embraced the motto “No such thing as men’s work or women’s work at Eczacıbaşı”. We are approaching our goal from three angles: “women in recruitment”, “women at work”, and “women in management”, while the committees of women in technology, women in sales, and women in production are focusing on areas where relatively less women are employed.

Trailblazing projects: Equal opportunities development programs, daycare assistance and paternity leave

Launched Group-wide in 2017, ALLforALL Equal Opportunities Platform paves the way for practices and activities in the field. Through the liderizbiz program women employees are provided with opportunities for developmental training, and they get to support the students who participate in the desteklerizbiz program with mentorship and career guidance.

Practices that support women employees in work life are also enhanced by practices that aim to improve the quality of their daily lives. With the “lactation rooms” set up in production plants and offices, women are provided with a comfort zone in their motherhood roles. Another Group-wide practice is childcare assistance through provision of daycare facilities. There are also other innovative projects that can be described as trailblazing efforts within the Group. Based on the notion that parents need to assume equal responsibility in raising their children, fathers are given a paternity leave of three weeks after the birth, and one day a week up to three months in the subsequent period. Employees who become fathers are also supported with relevant trainings in childcare.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda insan kaynakları stratejilerinin oluşumunda, kadınların iş hayatında aktif ve eşit rol oynamasını kolaylaştıran yaklaşımlar merkeze alınıyor. Topluluk’ta kadın çalışanlara adil bir ortam sunabilmek için atılan adımlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

In the Eczacıbaşı Group, human resources strategies are created with a central focus on approaches empowering women to take on active and equal roles in work life and business. The Group continues to adopt new and improved measures to offer women employers a nondiscriminatory working environment.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda fırsat eşitliği çalışmalarının kilometre taşları...

Milestones of equal opportunity practices in the Eczacıbaşı Group...

2012

 • Eczacıbaşı Topluluğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ödülünün sahibi oldu.
 • The Eczacıbaşı Group received the Gender Equality Award from the Ministry of Labor and Social Services.

2013

 • Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri imzalandı.
 • Signing of the United Nations’ Women’s Empowerment Principles.

2017

 • birliktebiz Fırsat Eşitliği Platformu kuruldu.
 • Önyargılardan Arınma ve Kadın Lider Gelişim programları başlatıldı.
 • Türkiye’nin ilk cinsiyetsiz özgeçmiş uygulaması başlatıldı.
 • The equal opportunities platform ALLforALL was launched.
 • Liderizbiz and farkındayızbiz development programs were launched, aimed at training women for leadership and raising awareness of gender equality.
 • The Eczacıbaşı Group become the first business group in Turkey to adopt gender-blind CVs.

2018

 • Üretimde kadın oranının artırılması için sıfır ağırlık ekipmanları kullanılmaya başlandı.
 • Satışta Kadın ve Teknikte Kadın uygulamaları hayata geçirildi.
 • Efforts to increase women's employment in production were furthered by investments in "zero weight" equipment.
 • The Group started to monitor the recruitment of women for sales and technical functions, where their presence is lower.

2019

 • Eczacıbaşı Topluluğu, Unstereotype Alliance Türkiye paydaşı oldu.
 • “İlk iş babalık” programı başlatıldı.
 • Üretim tesislerinde kreş desteği verilmeye başlandı.
 • The Eczacıbaşı Group became a founding member of Unstereotype Alliance Turkey.
 • “First Job Fatherhood” program was launched.
 • Daycare assistance was launched in production plants.

2021

 • Babalık izni üç haftaya çıkarıldı.
 • Kreş desteği tüm yerleşke ve lokasyonlara yaygınlaştırıldı.
 • Paternity leave was extended to three weeks.
 • Daycare assistance was expanded Group-wide to cover all sites and locations.

Fırsat eşitliği videosunu izlemek için tıklayın!

Click here to watch the video on equal opportunities!

Sıra Dışı İşler, Sıra Dışı Kadınlar

Extraordinary Works, Extraordinary Women

“Bu iş erkek işidir, kadınlar yapamaz!” Eczacıbaşı Topluluğu’nda bu ve benzeri önyargıları kıran kadınların varlığı her geçen gün artıyor. Üretim tesislerinden laboratuvarlara kadar kadınların iş yaşamının her alanında eşit fırsatlara sahip olduğu Topluluk’ta kadınlar gelecek nesillere ilham oluyor. Yaptıkları “sıra dışı” işleri kendilerinden dinleyelim...

“This is men’s work, it’s not for a woman!” The presence of women breaking down such prejudices is increasing within the Eczacıbaşı Group which offers equal opportunities in across all areas of work life from production plants to laboratories. Women in the Group are a source of inspiration for future generations. Let us hear from them about the “extraordinary” works they perform...

KADER KANDEMİR

Esan / Selül Usta Yardımcısı

Esan / Assistant Foreman

“Ben bu göreve başladığımda bu görevde hiç kadın yoktu, şimdi iki kadın arkadaşım daha geldi. Kadınlar bir şeyi istediği zaman mutlaka yapar. O yüzden fırsat eşitliğinin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Çalışmam kızıma ve oğluma gurur veriyor. ‘Kadınlar yapamaz’ dedirtmemek için üretimde öncü olabildim. İş arkadaşlarım da her daim yanımdaydı. Çünkü birliktebiz eşit fırsatlara sahibiz.”

“When I started this job, there were no other women in a similar position. Now I have two other women co-workers. When women set their mind on something, they definitely achieve it. Therefore I believe in the absolute necessity for equal opportunities. My daughter and son are proud of me for working. I paved the way for women in production because I wanted to prove that women were capable of handling these tasks. I’ve always had the support of my co-workers also. Because ALLforALL, we have equal opportunities.”

BİKEM BULAK

Esan / Üretim Uzman Yardımcısı

Esan / Assistant Production Specialist

“Herkesin sağlığı ve güvenliğinden biz sorumluyuz. Buranın erkek egemen bir sektör olduğu düşünülüyor ama kadınların burada çok iyi işler başarabileceğini görüyoruz. Madene adım attığınız anda kadın ya da erkek olmanız fark etmez, işinizden sorumlusunuzdur. Çalışanların yükümlülüğü hiçbir cinsiyet ayrımı yapmadan ilerliyor. Mesele kadın ve erkeğe kapıyı eşit şekilde açık tutmakta. Eczacıbaşı’ndaki fırsat eşitliği bunu bize en güzel şekilde gösteriyor.”

“We are responsible for everyone’s health and safety. This is considered to be a male-dominated sector, but we can see that women are able to achieve so much here. From the moment you set foot in the mine, it doesn’t matter whether you’re a man or a woman, you carry the responsibility of your assignment. When it comes to responsibility, gender is not an issue. The heart of the matter lies in keeping the door open equally for both men and women. The practice of equal opportunities at Eczacıbaşı sets a very good example.”

BURÇAK ATAY

VitrA Karo / Teknik Hizmetler Müdürü

VitrA Karo / Technical Services Manager

“Cinsiyetten bağımsız olarak aslında bir insanın temel önceliği araştırmaktan vazgeçmemek. Siz, sizi geliştirme kabiliyetinizle varsınız. Temel gücümüz bilgiden gelmektedir. Bu kapsamda siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz, sektörde o kadar güçlenirsiniz. Fırsat eşitliğinde de bu böyle… Eczacıbaşı’nda biz, eşit fırsatlara sahibiz.”

“Regardless of gender, a person’s main priority is to never give up on exploring. Your ability to develop yourself is the mainstay of your existence. The main source of our strength is knowledge. The more you develop yourself in that context, the stronger you are in the sector. The same applies to equal opportunities. At Eczacıbaşı, we have equal opportunities.”

JALE ENGÜÇLÜ

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri / Üretim Sorumlu Uzmanı

Eczacıbaşı Consumer Products/ Senior Production Specialist

“Makine mühendisi olmaya lise döneminde karar verdim. Ailem de hep destek oldu bana. Makine mühendisliği okurken ise birçok kişi, ‘Mezun olunca ofiste çalışırsın ya da keşke öğretmen olsaydın’ gibi şeyler söylüyordu. O zaman insan kendi inandığı konuları bile sorgulayabiliyor. Ben kendime inandım ve bu inancı hem kendime hem topluma ispat ettim. Kadınların bilimle, mühendislikte çok işi var bence! Benim gibi kadın mühendislerin varlığı gelecek nesillerde bir şeyleri değiştirecektir. Eczacıbaşı Topluluğu’nda biz ortak akılla birlikte güçleniriz.”

“I was at high school when I decided to become a mechanical engineer and always had my family’s support. While I was studying, a lot of people said, ‘When you graduate, you’ll be working in an office, don’t you wish you had become a teacher instead?’ Confronted with such statements, one can even question one’s own beliefs. I have believed in myself and always proven this faith both to myself and to society. I think that a lot can be achieved by women in science and engineering. Existence of women engineers like myself will effect change for the future generations. In the Eczacıbaşı Group, we are strong in our shared wisdom.”

SEHER ORAN

Esan / Üretim Uzman Yardımcısı

Esan / Assistant Production Specialists

“Yer altında, yer üstü gibi bir dünya var. Biz, bu karanlık dünyanın ışıkları gibiyiz. Her türlü sorunla ilk biz ilgileniyoruz. Bizim yerimizde olmak isteyen birçok kadın arkadaşımız var. Sadece burada değil, diğer kuruluşlarda da kadınlar aynı değeri görsün istiyoruz. Bir kadın istediği zaman herhangi bir alanda yapamayacağı bir şey yoktur. Eczacıbaşı bu anlamda çok güzel işler yapıyor, fırsat eşitliği tanıyor. Kadınlara ‘bunu yapabilirsin’ diyerek bir basamak sunuyor ve gerisini kadınlar ilerletebiliyor. Eczacıbaşı’nda birliktebiz, eşitliğin gücünü biliriz.”

“The underground is a world like the world above ground. We are like the lights of this world. We are the first to deal with any problems that come up. We have many women co-workers who would like to be in our shoes. Our wish is for women to be valued as much in other organizations as they are here. When a woman wants to achieve something in any area, there’s no limit to what she can achieve. In that sense, Eczacıbaşı is doing really well, offering equal opportunities, empowering and encouraging women. They’re basically giving the women a leg up and the women take it from there. ALLforALL at Eczacıbaşı, we know the power of equality.”

SERPİL KÖSE

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri / Dekor İşçisi

Eczacıbaşı Building Products / Decoration Worker

“Bu alandaki ilk kadınlardanım. Sekiz yıldır bu işi yapıyorum. O zamandan itibaren kadın çalışan sayısı arttı. Başardığımız için gittikçe artıyoruz. Yaptığın ürünlerin kalite aldığını gördükçe daha iyisini yapmaya çalışıyorsun. Yapamayacağımız iş yok. İstersek her işi başarabiliriz. Çünkü birliktebiz geleceğin liderlerini yetiştiririz.”

“I am one of the first women in this field. I have had this job for the last 8 years. Since then the number of women employees has risen. We grow in number because we are successful. When you see that the products you make are approved to be of high quality, you try to outdo yourself. There’s nothing we can’t achieve. We can perform any job we like. Because ALLforALL, we are fostering leaders of the future.”

ZEYNEP İNEL

Eczacıbaşı - Monrol / Kalite Teknisyeni

Eczacıbaşı - Monrol / Quality Technician

“Depoya giren en küçük bir plastik parçasından en komplike kimyasal hammaddeye kadar bütün materyallerin analizlerini ve kontrollerini yapıyoruz. İşleri, kadın işi-erkek işi demeden, bütün ekip olarak ortak akılla tamamlamaya çalışıyoruz. Tek başına bir hayat süren, bekâr bir kadının iş yaşamında da tüm gücüyle var olabileceğini göstermeye çalışıyorum. Kadınların yapamayacağı iş olamaz. Çünkü Eczacıbaşı’nda birliktebiz eşitliğin gücünü biliriz.”

“We analyze and check all matter - from the tiniest piece of plastic to the most complicated raw material - that comes into the warehouse. We get the jobs done not based on gender but shared wisdom. I am trying to demonstrate that a single woman living alone can be fully present in work life. There are no jobs that can’t be performed by women. Because ALLforALL at Eczacıbaşı, we know the power of equality.”

Fırsat eşitliğinde 2022 hedefleri

2022 goals in equal opportunities

Eczacıbaşı Topluluğu’nda fırsat eşitliği konusundaki gelişmeleri değerlendirmek üzere “Birlikte güçleneceğiz” ana temasıyla bir webinar düzenlendi. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan moderatörlüğündeki webinar’da, Topluluğun bu alanda 2021 yılında attığı adımlar ve 2022 hedefleri ele alındı.

The Eczacıbaşı Group held a webinar under the theme “Together Stronger” to review the developments in equal opportunities. Moderated by the Eczacıbaşı Building Products CEO Özgen Özkan, the webinar offered an opportunity to look more closely at the steps taken by the Group in 2022 and the goals projected for 2022.

Topluluğun fırsat eşitliği alanında yürüttüğü çalışmaları, birliktebiz Fırsat Eşitliği Komitesi Eş Başkanları; Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan ve Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür ile; Teknolojide Kadın Komite Başkanı - Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Bilgi Teknolojileri Müdürü Begüm Bartık, Teknikte Kadın Komite Başkanı - Eczacıbaşı Monrol Genel Müdürü Aydın Küçük ve Satışta Kadın Komite Başkanı - Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Türkiye Satış Direktörü Olgu Savaş Özden tüm çalışanlarla paylaştı.

The Group’s recent work on equal opportunities was shared by ALLforALL Equal Opportunities Committee Co-chairs; Eczacıbaşı Building Products CEO Özgen Özkan and Eczacıbaşı Group Human Resources Group Leader Eylem Özgür; Women in Technology Committee Chair - Eczacıbaşı Pharmaceuticals Marketing Information Technologies Director Begüm Bartık, Women in Technology Committee Chair - Eczacıbaşı Monrol General Manager Aydın Küçük and Women in Sales Committee Chair - Eczacıbaşı Consumer Products Turkey Sales Director Olgu Savaş Özden.

“Hedeflerimiz her zaman olduğu gibi yüksek.”

“We aimed high as usual.”

EYLEM ÖZGÜR

Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı / birliktebiz Fırsat Eşitliği Komitesi Eş Başkanı

Eczacıbaşı Group CHRO / ALLforALL Equal Opportunities Committee Co-chair

Toplulukta üç perspektife kadın oranını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Eylem Özgür; işe alımda %50 oranını korumayı, %36,3 olan çalışan kadın oranını %40’a ve %32,6 olan yönetimde kadın oranını ise %35’e çıkarmayı hedeflediklerini paylaştı. 2021 yılına oranla kadın çalışan oranını teknoloji alanında %17 artırarak %41’e; satışta %2 artırarak %30’a, teknikte ise %6 artırarak %20’ye yükselttiklerini, önümüzdeki senelerde bu oranı en az beş birim daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktarırken; %25 olan kadın mühendis oranı için hedeflerinin en az %30 olduğunu ekledi.

Eylem Özgür shared that the goal was to increase the share of women in the Group in three ways; to maintain the 50% ratio in recruitment, to increase the ratio of women employees from 36,3% to 40% and to bring the ratio of women in management from 32,6% to 35%. Compared to 2021, a 17% increase is planned for the ratio of women in technology which will bring the figure up to 41%. Likewise, women in sales will increase by 2% and come up to 30%, and women in technology will increase by 6% and reach 20%. The plan is to raise this figure by another 5% in the years ahead. The goal for women engineers is to raise the number from 25% to 30%.

“Kadınların iş hayatında aktif ve eşit rol üstlenmesini kolaylaştıran aksiyonlar alıyoruz.”

“We are taking actions for the empowerment of women to take on more active and equal roles in business and work life.”

ÖZGEN ÖZKAN

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su / birliktebiz Fırsat Eşitliği Komitesi Eş Başkanı

Eczacıbaşı Building Products CEO/ ALLforALL Equal Opportunities Committee Co-Chair

Eczacıbaşı Topluluğu'nda fırsat eşitliğinin geliştirilmesi için attıkları adımların sadece kendileri için değil, ülke için de büyük önem taşıdığını bildiklerini söyleyen Özgen Özkan, bu yüzden kadınların iş hayatında aktif ve eşit rol oynamasını kolaylaştıran aksiyonlar aldıklarını ifade etti. Bu alandaki performanslarını ölçerek, izleyerek ve raporlayarak süreçleri sürekli iyileştirdiklerini belirten Özkan, Eczacıbaşı Topluluğu’nda sürdürülebilir bir geleceğin, ancak kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına aktif katılımıyla mümkün olacağına inandıklarını aktardı.

Speaking on behalf of the committee, Özgen Özkan expressed their full awareness that the steps taken in the Eczacıbaşı Group to improve the approach and practices of equal opportunities were equally important for the country as they were for the Group. With that firmly in mind, while taking actions to enable women to become active and equal players in work life and business, human resources policies and practices are developed accordingly, and processes are continually improved by measuring, monitoring and reporting on related performances. Özkan highlighted the Eczacıbaşı Group’s overall conviction that a sustainable future is only possible if women actively participate in every sphere of life, especially the business world.

“Bilgi teknolojilerinde kadın-erkek dengesini sağlamayı amaçlıyoruz.”

“We are aiming to have a balanced ratio of men and women in information technologies.”

BEGÜM BARTIK

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Bilgi Teknolojileri Direktörü / Teknolojide Kadın Komitesi Başkanı

Eczacıbaşı Pharmaceuticals Marketing Information Technologies Director / Women in Technology Committee Chair

Eczacıbaşı Topluluğu’nda teknolojide çalışan kadın oranının yüzde 41 olduğunu kaydeden Begüm Bartık, bu rakamı hem işe alım, hem çalışanlar hem de yönetsel alanlarda iyileştirmek istediklerini ifade etti. Bu kapsamda teknoloji sektöründe çalışan kadınlarla gönüllü buluşmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Bartık, “Amacımız Bilgi Teknolojileri’nde en küçük bölümden en geniş bölüme kadar her kademede kadın-erken dengesini sağlamak.” diye konuştu. Teknoloji alanını geleceğin kadın çalışanları olan öğrencilere daha fazla tanıtmak ve KTS programında kadın stajyer sayısı ve ileriye yönelik kadın teknoloji çalışanlarını artırmak için üniversite iş birlikleri yapıldığını aktaran Bartık, “Teknoloji ilişkili kampüs etkinliklerine teknolojide kadın çalışanlarımızdan gönüllü bir ekip dahil olacak.” dedi. Bartık konuşmasında, teknoloji alanında çalışan kadınların kariyer ve bireysel gelişimlerini hedefleyen, aynı zamanda bu alanda kadın çalışanların birbirlerini de destekleyebilecekleri bir program olan fonksiyon odaklı mentorlük programı başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Begüm Bartık shared that the ratio of women working in technology was 41 percent in the Eczacıbaşı Group and the goal was to improve this figure in terms of recruitment, employment and management. Touching on the voluntary meetings held with women employed in the technology sector, Bartık said “Our goal is to create a balanced ratio of men and women in every department of any size within Information Technologies.” Bartık also talked about the committee’s collaborations with universities to promote the field to students and increase the number of women interns in the KTS program with a view to enrich the sector with more women employees in the future. “A group of volunteers from among our women technology employees will be participating our on-campus technology events.” Bartık also announced the launch of a function-oriented mentorship program targeting the career and individual development of women in technology and providing the women employees with a platform for dialogue and mutual support.

“Teknik kadrolarda kadın istihdamının artırılmasına odaklandık.”

“We have focused on increasing the employment of women in technical roles.”

AYDIN KÜÇÜK

Eczacıbaşı Monrol Genel Müdürü / Teknikte Kadın Komitesi Başkanı

Eczacıbaşı Monrol General Manager / Women in Technology Committee Chair

Teknik kadrolarda kadın aday havuzunun büyütülmesi ve kadın istihdamının artırılmasına odaklandıklarını söyleyen Aydın Küçük, komite olarak iki yılın sonunda Topluluk’taki mavi yaka kadın oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Bunun yanı sıra kadın çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik KPI’lar belirlediklerini ifade eden Küçük, teknikteki kadın çalışanların bu alandaki tüm kadınlara ilham olmasını amaçladıklarını aktardı.

Aydın Küçük shared that the primary focus of the Women in Technology committee was to enlarge the pool of women candidates for the techncal roles and increase the employment of women in the field. The committee’s goal is to increase the ration of blue-collar women employees in the Group from 10 percent to 25 percent in two years. Küçük also talked about key performance indicators for the improvement of women’s working conditions and shared the committee’s wish for women in technology to become a source of inspiration for all women in the field.

“Daha güçlü bir liderlik sergilemeliyiz.”

“We need to demonstrate stronger leadership.”

OLGU SAVAŞ ÖZDEN

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Satış Direktörü / Satışta Kadın Komitesi Başkanı

Eczacıbaşı Consumer Products Sales Director / Women in Sales Committee Chair

Eczacıbaşı Topluluğu olarak satış fonksiyonlarındaki kadın-erkek çalışan ağırlıkları açısından iyi bir konumda olduklarını ifade eden Olgu Savaş Özden, “Topluluk olarak daha güçlü bir liderlik sergilemememiz için hiçbir sebep yok.” dedi. Yüzde 30 olan satışta kadın ağırlığını etkin bir çalışmayla Topluluk ortalaması olan yüzde 36,5’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Özden, takip sistemi ve ödüllendirme gibi motivasyon araçlarıyla kısa zamanda bu oranlara ulaşacaklarını söyledi.

According to Olgu Savaş Özden, the Eczacıbaşı Group is in a good position in terms of the ratio of men and women employees in sales. “There is no reason why we can’t demonstrate a stronger leadership as a Group” she commented. Özden shared the committee’s goal to raise the ratio of women in sales from 30 percent to a level above the Group average of 36,5 percent. Özden shared that they hoped to quickly achieve this target with motivational tools such as the follow-up system and rewards.

Eczacıbaşı Topluluğu, geleceğizbiz Burs Fonu ile kadın öğrencilerin eğitimini destekliyor.

Birliktebiz fırsat eşitliği çalışmaları kapsamındaki projelerine bir yenisini daha ekleyen Topluluk; Türk Eğitim Vakfı çatısı alında oluşturduğu geleceğizbiz Burs Fonu ile kadın öğrencilerin üniversite eğitimini destekliyor. 8 Mart 2022 itibarıyla hayata geçen geleceğizbiz’in, geleceğin kadın liderlerinin yetişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

The Eczacıbaşı Group supports the education of women students with the Scholarship Fund geleceğizbiz.

The Group has added to its projects in the framework of the “ALLforALL” equal opportunities platform. The Group is now supporting women students in their university studies with the Scholarship Fund geleceğizbiz created under the umbrella of the Turkish Education Foundation. Launched on March 8, 2022, geleceğizbiz aims to contribute to the development of future women leaders.