Sayı/Issue 245 - Eylül/September 2021

Sağlıklı bir gelecek için inovasyon

Innovation for a healthy future