SÖYLEŞİ / INTERVIEW


Alışkanlıkları dönüştürmede ritüelin gücü

The power of ritual to transform habits

Dr. Weston Baxter

Imperial College London Dyson Tasarım Mühendisliği Bölümü

Dyson School of Design Engineering Öğretim Üyesi

Senior Lecturer at Imperial College London

Dyson School of Design Engineering in the Faculty of Engineering

İnovasyon yaklaşımı ile faaliyet gösterdiği alanlarda bireylerin ve toplumların yaşam alışkanlıklarını değiştiren çözümler sunmayı amaçlayan Eczacıbaşı Topluluğu, ekosistemden ve farklı kurumlarla iş birliklerinden de güç alıyor.

İnovasyon açısından sınırlı bir oyun alanına sahip olan, ancak bireylerin ve toplumların gündelik yaşamında önemli yer tutan ve bu açıdan inovasyona dair büyük fırsatlar barındıran banyo ürünleri ve karo iş alanı, bu iş birliklerinin başarılı örneklerinden birine tanıklık ediyor. VitrA İnovasyon Merkezi ile dünyanın önde gelen üniversitelerinden Imperial College London, banyo alanında kamu sağlığına yönelik inovatif çözümler başta olmak üzere, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yeniliklerin gücünden yararlanmayı hedefliyor.

Imperial College London Dyson Tasarım Mühendisliği bünyesindeki araştırma grubu Interaction Foundry yöneticisi Dr. Weston Baxter, alışkanlıklarımızı dönüştürmede davranış odaklı tasarım anlayışı ve ritüellerin yeri üzerine sorularımızı yanıtladı.

Through innovation in its main fields of activity, the Eczacıbaşı Group aims to create solutions that change the living habits of individuals and societies. In this effort, it draws strength from the innovation ecosystem and collaboration with different institutions.

While bathroom products and tiles have limited scope for innovation, they do command an important place in the daily life of individuals and societies. In this respect, they offer major opportunities for innovation and collaboration. Both VitrA Innovation Center and Imperial College London, one of the world's preeminent universities, aim to benefit from the power of collaborative innovation to contribute to a healthier and higher quality life, particularly through innovative solutions for public health in bathroom spaces.

Weston Baxter, director of the Interaction Foundry research group at Imperial College London's Dyson School of Design Engineering, answered our questions about behavior-oriented design and the place of rituals in transforming our habits.

“En önemli hususlardan biri, dünyayı değiştirebileceğinizi düşünmekten korkmamanızdır.”

“An important starting point is to be bold enough to think you can make change in the world.’”

Imperial College London bünyesinde, inovasyon alanında disiplinlerarası çalışmalar yapan Interaction Foundry adlı bir araştırma grubuna liderlik ediyorsunuz. Bize kendinizden ve Interaction Foundry’de neler yaptığınızdan bahseder misiniz?

Imperial College London’da Dyson Tasarım Mühendisliği Bölümü’nde doçent olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Interaction Foundry adlı araştırma grubunu yönetiyorum. Burada tasarım, mühendislik, davranış bilimleri, işletme gibi çok farklı dallardan uzmanlarla birlikte akademik çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız, davranış odaklı tasarım olgusunu destekleyecek tasarım araç ve yöntemlerini geliştirmeye ve uygulama yollarını araştırmaya odaklanıyor. Farklı alanlarda faaliyet yürüten kurumsal yapılarla iş birliği içindeyiz. Bu da farklı faaliyet alanlarını gözlemlememize, her branştan beslenmemize ve araştırmalarımız sonucunda ulaştığımız sonuçları kullanarak özellikle sosyokültürel problemlere dair somut etki yaratmamıza olanak veriyor.

Bugün inovasyon alanında davranış bilimleri, özellikle bireylerin ve toplumların yaşam alışkanlıklarını kendilerine, topluma ve gezegenimize etkisini gözetecek şekilde değiştirmek için yoğunlukla kullanılıyor. İklim krizi ile gündemimizde her geçen gün etkisi artan kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf konusu ile, pandemi nedeniyle hepimizin gündeminin ilk sırasına giren hijyen alışkanlıkları gibi konularda bireysel davranışları değiştirebilmek, hem kurumların hem de devletlerin gündeminde.

Sizler, davranış bilimini sosyokültürel problemlere dair çözüm üretmek için nasıl kullanıyorsunuz?

Interaction Foundry’de, süreç odaklı yaklaşımları savunuyoruz. Süreç odaklı yaklaşımlar genellikle, belirli bir davranış teorisini ele alan projelerin başlangıç evresinde yoğun niteliksel araştırmalar yapmayı gerektirir. Böylece, tasarım sürecinde bize yol gösterecek ipuçlarına ulaşırız. Bu ipuçlarını takip ederek de bir müdahale ortaya koyarız. Davranış bilimine ait her teoriyi, tasarımcılar için erişilebilir ve hayata geçirilebilir kılmak için sürekli bir çaba içerisindeyiz. Böylece her teori, bize tasarıma dair bir zorluğu gösteren bir fener görevi üstlenir.

Ritüellerin hayata anlam katan gündelik davranışlar olduğunu savunuyorsunuz. Ritüel nedir ve rutin ile ritüel birbirinden nasıl ayrışır?

Düğün veya mezuniyet gibi ritüellere hepimiz aşinayızdır. Bu ritüeller hayatımızda görece seyrek yaşanır ve yoğun bir törensellik içerir. Bense ritüellerin çok sık yaşandığını, hatta gündelik hayatın bir parçası olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ritüelin belirgin özelliklerinden biri, araçsal olmayan amacıdır. Dışarıdan bakan biri, gördüğü davranışın arkasındaki nedenleri ancak tahmin edebilir. Kesin olarak bilmesinin yolu yoktur. Örneğin, ibadet eden biri bazen diz çöküp bazen doğruluyorsa, amacının spor yapmak olduğu söylenemez. Ritüelde çoğu zaman, yapılan şeye yönelik özel bir niyet veya dikkat söz konusudur. Ritüeller, ruhsal veya düşünsel bir hale bilinçli bir geçişin yansıması da olabilirler. Örneğin, sabah kahvenizi veya çayınızı içerken yaptığınız şey, vücudunuzun sıvı ihtiyacını karşılamanın çok ötesindedir. Güne başladığınızın simgesi olabilir mesela. Ritüeller, gündelik hayatın olağan unsurları olabilir, hayatın sıradanlığını, kattıkları derin anlamlarla hafifletebilir. Hayatımızdaki anları vurgular, değer ve inançlarımızı pekiştirdikleri gibi duygu, düşünce ve eylemlerimizi değiştirmemize de yardımcı olurlar.

Interaction Foundry olarak “Ritüel Tasarım Seti” adında bir kılavuz hazırladık. Burada ritüelleri gündelik hayatımızın içine nasıl yerleştirebileceğimizi anlatıyoruz.

Tell us about yourself and your interdisciplinary research group Interaction Foundry; what is the aim of the group?

I am an associate professor of Design Engineering at Imperial College London where I direct a research group called the Interaction Foundry. The Foundry is a collective of people with backgrounds in design, business, engineering, behavioral science and other disciplines. Our academic work focuses on the development and application of design tools and methods that support behavioral design. Our collaborative partnerships with a range of organizations enable us to remain relevant and have real impact through the application of our research in the field.

Today, behavioral sciences are heavily employed in the field of innovation to change the living habits of individuals and communities in ways that take into account their impact on themselves, their societies and our planet. Changing individual behavior about an issue like the efficient use and conservation of resources, the impact of which climate crisis is increasing daily, or about hygiene habits , which the pandemic has brought to the fore, are on the agenda of both institutions and governments.

How do we use behavioral science to transform the lifestyle habits of individuals, organizations and societies?

We advocate for process-driven approaches which normally include deep qualitative research at the beginning of a project framed around relevant behavioral theory. This provides insights to guide the design process through to the creation of an intervention. We constantly strive to make rich theory from behavioral science accessible and practical for designers. In this way, each theory acts as a lens to view a design challenge.

You said, "Rituals are everyday behaviors that add meaning to our lives." What is a ritual, how does it differentiate from routine? How do rituals affect our ways of living, thinking, creating, innovating? How do they create change?

We’re all familiar with rituals that come infrequently and with a lot of ceremony such as a graduation or a wedding. I try to emphasize that rituals also happen often and even daily. A defining characteristic of ritual is its non-instrumental purpose. That is, it is unclear to an outside observer what cause the behavior has. For example, when people kneel and stand when praying, the intention is not to exercise. You can often recognize a ritual as a moment where there is particular intention or attention given to what you are doing. Ritual also can signal a deliberate transition to a mood or mindset. When you make your morning coffee or tea it goes beyond hydrating yourself. It may signal a start to your day. Rituals can be common parts of our day and they provide deeper meaning than what we ordinarily may experience. Rituals punctuate moments in our lives. They can help change how we think, feel and act as well as reinforce our values and beliefs.

You mentioned that “the moment of unboxing a new phone” can be a ritual in your “Ritual Design Toolkit”. What happens when this action becomes a ritual? What changes?

While unboxing may mean different things to different people depending on the context, it can be seen as an example of a possession ritual. Done well, unboxing can help a person feel like a gift has been given and the person then sets up the phone to take ownership of it. This can be an important moment to signify the start of a relationship one has with something as intimate as a phone.

Yeni dünyanın ritüelleri ne olmalı veya yeni dünyada yeni ritüeller gerekli mi? Bir araştırmacı ve danışman olarak edindiğiniz deneyimlere göre, günümüz kurumsal yapılarının önlerindeki fırsatlar ve sorunlar neler?

İş yeri ortamında ritüeller için birçok fırsat bulmak mümkün. Son iki yıldır insanların çalışma şekli çok değişti. İş hayatıyla özel hayat arasındaki çizgi silikleşti. Bu da ritüellerin gücünden yararlanmak anlamında bize harika bir fırsat sunuyor. Başlıca üç fırsat alanından söz edebiliriz: “Geçiş”, “Alışma” ve “Değerleri pekiştirme”. Geçiş dediğimizde, iş yeri ortamından ev ortamına taşındığımız ve iş yerindeki üretkenlik düzeyimizi aynı şekilde sürdürmeye çalıştığımız anı kastediyoruz. Ritüeller, koşullar ve ortam nasıl olursa olsun, güne enerjik bir şekilde başlamamızı ve yaptığımız işin anlam ve önemini idrak etmemizi sağlayabilir. Alışmak dediğimizde, bir ekibe katılmakla o ekibin her bakımdan bir parçası olmak arasındaki farkı kastediyoruz. Ekip size alıştığında ve siz de ekibe alıştığınızda, uygun ritüeller yardımıyla ekibin değerlerinin pekiştirilmesi ve güçlü bir kurum kültürünün yaratılması mümkün olabiliyor. Grup dayanışmasının ise şirket olarak yeni bir hedefe topluca odaklanıldığı durumlarda geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Daha yenilikçi, işbirlikçi, yaratıcı bir organizasyon kültürünü nasıl geliştirebiliriz? İnsanlığın ve gezegenimizin geleceğine yönelik olarak toplumsal değişime nasıl katkı sağlayabiliriz? Imperial College bünyesinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yaşatmak için neler yapıyorsunuz?

En önemli hususlardan biri, dünyayı değiştirebileceğinizi düşünmekten korkmamanızdır. Cesur olmak gerekir. Ayrıca düşünme biçimimizdeki rahatsızlık verici noktaları da araştırıyoruz. Zorluklardan kaçınıyorsak ve kendimizi sık sık sorgulamıyorsak, kendimizi zorlayıcı durumlara sokmadığımızı düşünürüz. Son olarak inovasyon, iş birliği, yaratıcılık ve değişimin kalbinde güçlü ve birbirinden çok farklı bağlantılar yattığını söylemek istiyorum. Bu, yalnızca içeriye değil, dışarıya bakmak için de bilinçli ve sistemli bir çaba göstermek demek. Aralarında bağlantı olmayan noktaları birleştirmek, aradığınızı bile bilmediğiniz şeyleri bulmak için yepyeni ve yaratıcı şekillerde güç birliği yapmak demek.

VitrA İnovasyon Merkezi ile iş birliği yapıyorsunuz. İlk izlenimleriniz neler?

VitrA ile çalışmanın en heyecan veren tarafı, konuştuğum herkesin, düşünmenin ve iş yapmanın yeni yol ve yöntemlerini araştırma heyecanı taşıdığını görmem oldu. Birçok farklı sektörden şirketlerle çalıştım. Şunu söyleyebilirim ki en inovatif şirketlerin çoğu, davranışsal ve teknik alanları aynı anda dikkate alan bir düşünce tarzını benimseyerek o noktaya geliyor. VitrA da bu konuda çok ilginç bir yaklaşım sergiliyor. Interaction Foundry olarak “Ritüel Tasarım Seti” adında bir kılavuz hazırladık. Burada ritüelleri gündelik hayatımızın içine nasıl yerleştirebileceğimizi anlatıyoruz.

Ritüel odaklı tasarım konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen Yaşam okurları için önerebileceğiniz kaynaklar var mı?

Ritüel odaklı tasarım, davranış odaklı tasarım başlığının giderek önem kazanan alt başlıklarından biri. Web sitemizde “Ritüel Tasarım Seti” adını verdiğimiz kılavuzu bulabilirsiniz. Önümüzdeki aylarda başka ritüel tasarım araçları da sunacağız. Konuya dair ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz bir diğer kaynak olarak da, Kürşat Özenç’in iş yeri ritüellerine dair örneklere de yer verilen kitaplarını önerebilirim.

What should the rituals of the new world be and should we have new rituals for the new world? What does your research and consultancy experience tell us about the pain points and opportunities of today’s organizations?

There are so many opportunities for rituals within the workplace. With the events of the past two years disrupting the way many people work and blurring the boundaries between work and home, opportunities to leverage the power of rituals have never been greater. Three obvious opportunity areas I see relate to transitioning and to onboarding and reinforcing values. Transitioning refers to moments when people move from office- to home-based work environments and seek to remain productive. Rituals can help to “kick off” the work day in a meaningful way, regardless of the setting. Regarding onboarding, there is a difference between joining a team and being onboarded into a team. Once onboarded, consistent rituals can help to reinforce the values of the team and form a strong working culture. This is true for group cohesion but also for related topics like aligning around a new direction as a company.

Where can we start to develop a more innovative, collaborative, creative organizational culture? How can we contribute to societal change for humanity and our planet’s future? How do you establish and sustain an innovative culture at Imperial College?

An important starting point is to be bold enough to think you can make change in the world. We also strive to seek discomfort in how we think. If we don’t feel challenged and haven’t questioned ourselves recently, that is often a sign that we haven’t been putting ourselves in sufficiently challenging positions. And finally, at the heart of innovation, collaboration, creativity and change are strong and diverse connections. This means making a conscious and deliberate effort to look outwards rather than just inwards. It means joining forces in new and creative ways, to connect the unconnected dots and to find the things you didn’t even know you were looking for.

Can you share your initial thoughts about your cooperation with VitrA Innovation Center?

What is most exciting about the work with VitrA is the appetite for new ways of thinking and doing I have found with all I have spoken to. My experience across sectors has been that many of the most innovative firms recognize a need to synthesize thinking across behavioral and technical domains and that is something VitrA has been discussing in a really interesting way.

Which books/podcasts/Ted talks etc. do you suggest for LIFE readers who'd like to learn more about ritual design?

Ritual design is a growing area related to behavioral design more broadly. We have a Ritual Design Toolkit you can find on our website and other ritual design tools coming out in the coming months we are excited about. Another good source of inspiration is a set of books written by Kursat Ozenc with examples of workplace rituals.

“VitrA ile çalışmanın en heyecan veren tarafı, konuştuğum herkesin, düşünmenin ve iş yapmanın yeni yol ve yöntemlerini araştırma heyecanı taşıdığını görmem oldu.”

“What is most exciting about the work with VitrA is the appetite for new ways of thinking and doing I have found with all I have spoken to.’”

Weston Baxter hakkında

Dyson School of Design Engineering (Dyson Tasarım Mühendisliği Okulu) bünyesinde Yardımcı Doçent olan Weston Baxter, davranış bilimleri ve tasarımın kesiştiği noktada çalışan disiplinerarası araştırma grubu Interaction Foundry’nin yöneticisidir. Kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektörle iş birliği halinde dijital ve fiziksel ürünler ile hizmet ve deneyim müdahalelerine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Grup, halen dört kıtada projeler yürütmektedir.

Weston Baxter, Dyson School ve Royal College of Art tarafından ortak gerçekleştirilen Innovation Design Engineering (Yenilik Tasarımı Mühendisliği) programının da lideridir. Weston'ın araştırma konuları, kullanıcı deneyimi tasarımı ve davranış değişimine dair çeşitli başlıkları içermektedir.

About Weston Baxter

Weston Baxter is a Lecturer (Assistant Professor) in the Dyson School of Design Engineering where he directs the Interaction Foundry, an interdisciplinary research group working at the intersection of behavioural science and design. The group has live projects on four continents and works with the public, private and third sector to create digital and physical product, service and experience interventions.

Weston is the Year 1 Programme Lead on the Innovation Design Engineering programme run jointly between the Dyson School and the Royal College of Art.

Weston's research addresses various topics relating to user experience design and behaviour change.