İNOVASYON EKOSİSTEMİ / ECOSYSTEM OF INNOVATION


Eczacıbaşı’nda inovasyon

ekosistemi

Eczacıbaşı’s

ecosystem of innovation

İlk modern ilaç sanayiinden Türkiye’nin ilk temizlik kâğıtlarına yaşam alışkanlıklarını değiştiren ilklere imza atan ve toplumun kültür, sanat, spor ve bilişim gibi alanlarda yükselmesine katkı sağlayan önemli kurumların kuruluşunda rol oynayan Eczacıbaşı Topluluğu’nda inovasyon ve girişimcilik çalışmaları, insana ve küresel problemlere sürdürülebilir ve çok paydaşlı çözümler üretmeye odaklanıyor.

İnovasyon ve girişimcilik çalışmalarında “ekosistem yaklaşımını” temel alan Topluluğun, birbirini besleyen ve kolaylaştıran kurum içi ve kurum dışı girişimcilik programları, açık inovasyon çağrıları, girişimcilerle iş birlikleri ve kurumsal girişim sermayesi gibi birbirini uçtan uca besleyen ve tamamlayan program ve uygulamaları bulunuyor.

Eczacıbaşı is a long-established and trusted industrial group that has played a pioneering role in many of Turkey's industries, promoted significant changes in consumption habits, and helped to found many of Turkey's most prominent NGOs in culture and arts, sports, public policy, and information technologies. Now, the Group’s ongoing works in innovation and entrepreneurship are focused on developing sustainable and multi-stakeholder solutions to human and global problems.

Embracing the “ecosystem approach” in its innovation and entrepreneurship efforts, the Group offers and facilitates programs and practices that feed off and complement each other from end to end, such as intrapreneurship and entrepreneurship programs, open calls for innovation, collaborations with entrepreneurs, and intrapreneurship capital.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda inovasyon demek, “Yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştüren yeni çözümler” demek.

At the Eczacıbaşı Group, innovation means “New solutions that transform lifestyles for the good of all”.

Eczacıbaşı’nda inovasyon yaklaşımı, Topluluğu bugüne getiren özüne ve gelecekte üstlenmek istediği role odaklanarak belirlendi. Özü “bireylere, çağa adapte olmuş yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve bu sayede toplumun dönüşümüne katkıda bulunmak” olarak tanımlanan Topluluk, geleceğe dair rolünü ise “toplam faydayı gözeten bireysel seçimlerin sayısını artırmak” olarak tanımlıyor.

The Group’s approach to innovation reflects its core purpose and the role it would like to play in the future: namely, “contributing to the transformation of society by equipping individuals with lifestyle habits that are well-adapted to the needs of their times” and “increasing the number of choices for individuals that contribute to the benefit of the entire society. ”

Yenilik peşinde 22 yıllık bir yolculuk: Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması ve Ödülleri

A 22-year journey in pursuit of innovation: Eczacıbaşı Innovation Awards

image

Eczacıbaşı Topluluğu’nda inovasyon projelerini ve kültürünü görünür kılmak, teşvik etmek ve ödüllendirmek için 22 yıl önce hayata geçirilen İnovasyon Ödülleri, 1999 yılında “Yaratıcılık ve Yenilikçilik Buluşmaları” adıyla başladı. 2008 yılında “İnovasyon Buluşması” adını alan program, yıllar içinde dönüşerek her Eczacıbaşılıya dokunan ve Topluluğun inovasyon ortamını besleyen bir festival halini aldı.

Eczacıbaşılıların geliştirdiği yenilikçi projelerin değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve bilgi paylaşımını amaçlayan Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon Buluşması ve Ödülleri, günümüzün inovasyon yaklaşımına ve gereksinimlerine uygun şekilde 2021 yılında yeniden tasarlanırken dijital ortama da taşındı. Yenilenen ödül sürecinde ödül kategorileri, değerlendirme kriterleri ve puanlama sistemi, Eczacıbaşı’na özgü inovasyon söylemini eyleme dönüştürme ve inovasyon kültürünü geliştirmeye yönelik projeleri öne çıkarmak amacıyla, Topluluk çalışanlarının katkı, katılımları ve akademi görüşüyle yeniden tasarlandı. Bu köklü değişimlerle birlikte, kazanım odaklı ve ortak başarı hissini güçlendiren, sonuç kadar sürecin de değerli kılındığı, yıkıcı inovasyonlara daha fazla alan açabilecek ve tüm Eczacıbaşılıların kendini bir parçası hissettiği bir yapıya dönüştü.

1-2 Haziran’da tüm Eczacıbaşılılara açık canlı jüri etkinlikleriyle başlayan Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması ve Ödülleri 2021, 3-4 Haziran’da inovasyon ve girişimcilik alanında ilham veren konu ve konuşmacıların yer aldığı İnovasyon Buluşmaları etkinliği ile devam etti ve İnovasyon Ödülleri Töreni ile sona erdi.

Launched 22 years ago to recognize, encourage, and reward innovative projects and culture, the Eczacıbaşı Innovation Awards and related activities have evolved through the years into a tradition that touches all members of the Eczacıbaşı Group and illuminates the Group’s innovation climate.

With the aim of evaluating and rewarding innovative projects developed by Group employees and creating a platform for shared knowledge, the Eczacıbaşı Innovation Awards were redesigned and digitalized in 2021 to align with current innovation approaches and corresponding requirements. Award categories, evaluation criteria and the scoring system were refashioned based on feedback from Group employees and the academic community so as to highlight projects that actualize and develop the Group's innovation discourse and culture. The new process focuses more on the gains along the way than the winnings at the end and adopts a fresh approach that amplifies the sense of shared accomplishment. It is a process that every member of the Eczacıbaşı Group can feel a part of.

“Your Innovation Journey,” as the event was called this year, took place during the first week of June 2021 and featured the live presentation of finalist projects, spectator input in project evaluation, and talks on innovation and entrepreneurship by internationally renowned guest speakers. The four-day event came to a close with the announcement of the winners and the Innovation Awards Ceremony.

17. Eczacıbaşı İnovasyon Ödülleri’nden kısa kısa…

17th Eczacıbaşı Innovation Awards in numbers...

161

Başvuran proje / Applicant projects

121

Ön değerlendirme aşamasını geçen proje / Projects that passed the pre-evaluation

8

Kategori / Categories

28

Finalist proje / Finalist projects

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri

Herkes için VitrA

Ekip Üyeleri: Tayfun Gökşen, Hande Alaca, Vedat Sarıgöl, Halit Saltuk Yücel

Eczacıbaşı Building Products

VitrA for All!

Team Members: Tayfun Gökşen, Hande Alaca, Vedat Sarıgöl, Halit Saltuk Yücel

Eczacıbaşı Holding

Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart

Ekip Üyeleri: Asude Baran, Gözde Koca Aktaş, İlkay Akalın

Eczacıbaşı Holding

Eczacıbaşı Culture and Arts Card

Team Members: Asude Baran, Gözde Koca Aktaş, İlkay Akalın

Esan

Optimix

Ekip Üyeleri: Tuğba Uçar Demir, Burak Akkuş, Levent Seğmen,

Sinan Türkmen, Burcu Ceren Hallaç, Melek Yarar, Esra Okan, Rıdvan Döner, Emre Demir

Esan

Optimix

Team Members: Tuğba Uçar Demir, Burak Akkuş, Levent Seğmen,

Sinan Türkmen, Burcu Ceren Hallaç, MelekYarar, Esra Okan, Rıdvan Döner, Emre Demir

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri

Virtual Showroom

Ekip Üyeleri: Gizem Aryet Aksoy, Selin Tümen, Onurcan Ulaş, Özlem Üçel, Ozan Umut Şimşek

Eczacıbaşı Building Products

Virtual Showroom

Team Members: Gizem Aryet Aksoy, Selin Tümen, Onurcan Ulaş, Özlem Üçel, Ozan Umut Şimşek

Eczacıbaşı-Monrol

FREEDOM

Ekip Üyeleri: Banu Evliyazade Kaptan, Serkan Oban, Cem Süleyman Kırbaşer, Ayfer Asiye Akit, Gizem Atağ, Işıl Çoruh, Hatice Erkan, Gözde Aras Genç, Emre Çelikay, Mustafa Çakmak, Seyit Ali Durgut

Eczacıbaşı-Monrol

FREEDOM

Team Members: Banu Evliyazade Kaptan, Serkan Oban, Cem Süleyman Kırbaşer, Ayfer Asiye Akit, Gizem Atağ, Işıl Çoruh, Hatice Erkan, Gözde Aras Genç, Emre Çelikay, Mustafa Çakmak, Seyit Ali Durgut

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri

Partner Connect

Ekip Üyeleri: Tuba Genç, Esra Diker, Nurcan Ergin, Emre Elmas,

Emine Türkoğlu, Çağla Erdinç, Zehra Tekdamar, Burcu Hacıoğlu, Serpil Karadağ, İsmail Mercan, Pınar Bayer

Eczacıbaşı Consumer Products

Partner Connect

Team Members: Tuba Genç, Esra Diker, Nurcan Ergin, Emre Elmas, Emine Türkoğlu, Çağla Erdinç, Zehra Tekdamar, Burcu Hacıoğlu, Serpil Karadağ, İsmail Mercan, Pınar Bayer

Eczacıbaşı-Monrol

Kabile Liderliği ile Kültür Dönüşümü

Ekip Üyeleri: Serkan Oban, Alkım Aydın, Osman Nuri Kazak, Fahrettin Önal, Büşra Demir, Gökçe Nur Dönmez, Şevval Naciye Ogan, Ece Kankılıç, Seher Mutlu Sayman

Eczacıbaşı-Monrol

Cultural Transformation Through Tribal Leadership

Team Members: Serkan Oban, Alkım Aydın, Osman Nuri Kazak, Fahrettin Önal, Büşra Demir, Gökçe Nur Dönmez, Şevval Naciye Ogan, Ece Kankılıç, Seher Mutlu Sayman

Esan

Mission: Halloysite

Ekip Üyeleri: Tuğba Uçar Demir, Timuçin Bülbül, Alinda Öykü Akar, Pınar Özen, Burcu Ceren Hallaç, Sena Zeynep Kutlu

Esan

Mission: Halloysite

Team Members: Tuğba Uçar Demir, Timuçin Bülbül, Alinda Öykü Akar, Pınar Özen, Burcu Ceren Hallaç, Sena Zeynep Kutlu

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri

Z&Z: Zinc and Zircon

Ekip Üyeleri: Ekin Naz Başakıncı, Burhanettin Palaz, Mehmet Avcı, Charan Kumar Shetty, Harun Geredeli, Sermin Timirli, Ayşe Tunalı, Alican Meriçli

Eczacıbaşı Building Products

Z&Z: Zinc and Zircon

Team Members: Ekin Naz Başakıncı, Burhanettin Palaz, Mehmet Avcı, Charan Kumar Shetty, Harun Geredeli, Sermin Timirli, Ayşe Tunalı, Alican Meriçli

17. Eczacıbaşı İnovasyon Ödülleri finalist proje ekiplerini tanımak için tıklayın.

Click here for an introduction to the 17th Eczacıbaşı Innovation Awards’ finalist projects..

“Yeni yollarla yenilenmek”

“From new ways of doing to new ways of being”

17. Eczacıbaşı İnovasyon Buluşması ve Ödülleri kapsamında, 3-4 Haziran tarihlerinde “Yeni yollarla yenilenmek” temasıyla, Türkiye ve dünyadan konuşmacıların katılımıyla Topluluk çalışanlarına yönelik bir İnovasyon Buluşması gerçekleştirildi.

Buluşmanın ilk gününde, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Barry-Wehnmiller CEO’su Bob Chapman’ın katılımıyla “Duyarlı Olma Cesareti” oturumu; Çatı Çiftliği kurucusu Hasibe Akın’ın moderatörlüğünde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri VitrA Tasarım Direktörü Erdem Akan ve TARSİM kurucusu Tanfer Dinler’in katılımıyla “Doğamıza Dönüş” oturumu; Topluluk İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü N. Emre Eczacıbaşı’nın moderatörlüğünde Amerikan Yerlileri ve İnsan Hakları Savunucusu Oren Lyons’ın katılımıyla “Süreklilik için Değerler ve Değişime Yeniden Bakış” oturumu ve Connecticut College Roth Writing Center Direktörü Steven Shoemaker’ın “Ses, Sessizlik ve Dinlemek” adlı konuşması gerçekleşti.

Buluşmanın ikinci gününde ise, Bilinçli İşletme Stratejisti Vesna Lucca, Joint Idea kurucusu Markus Lehto ve N. Emre Eczacıbaşı moderatörlüğünde ve Wayout International kurucusu Ulf Stenerhag, Conscious Capitalism Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Raj Sisodia ve İş İnsanı ve Yatırımcı Margareta Steinsvik’in katımıyla “Oyunun Kurallarını Yeniden Tanımlamak” oturumu; Başlangıç Noktası Lideri Ceren Zeytinoğlu'nun moderasyonunda ve Başlangıç Noktası Koordinatörü Cem Leon Menase ile Etkili Genç Lideri Ahmet Varoğlu’nun katılımıyla “Ağdan Hikâyeler” oturumu; Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Bilge Çiftçi’nin moderatörlüğünde, INSEAD Teknoloji Yönetimi ve Kıyaslamalı Yönetim Profesörü Ben Bensaou ve frog design’da Org Activation Genel Müdürü Turi McKinley’nin katılımıyla “Bilinenin Ötesine Bakabilmek” oturumu ve Imperial College Dyson School of Design Engineering’de öğretim görevlisi olan Weston Baxter’ın “Alışkanlıkları Dönüştürmede Ritüelin Gücü” konuşması gerçekleşti. Buluşma, Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü N. Emre Eczacıbaşı’nın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

“From new ways of being to new ways of doing” was the theme of the Innovation Summit organized for all Group employees on 3-4 June in conjunction with the 17th Eczacıbaşı Innovation Awards.

The first day of the summit included the following sessions: “The Courage to Care” with Eczacıbaşı Group Chairman Bülent Eczacıbaşı and Barry-Wehmiller Chairman and CEO Bob Chapman; “Back to (our) Nature” with Çatı Farm Founder Hasibe Akın, VitrA Design Director Erdem Akan, and TARSİM Founder Tanfer Dinler; “Value Change for Survival” with Group Innovation and Entrepreneurship Coordinator N. Emre Eczacıbaşı and Native American Faithkeeper and Human Rights Advocate Oren Lyons; and a speech titled “Sound, Silence and Listening” by Steven Shoemaker, Director of the Writing Center at Connecticut College.

On the second day, the program featured “Redefining the Rules of the Game” with Conscious Business Strategist Vesna Lucca, Joint Idea Founder Markus Lehto, N. Emre Eczacıbaşı, Wayout International Founder Ulf Stenerhag, Conscious Capitalism Founding Partner and Co-chair Raj Sisodia, and business leader Margareta Steinsvik; “Stories from the Network” with Beginning Node Leader Ceren Zeytinoğlu, Beginning Node Coordinator Cem Leon Menase, and Young Leader Ahmet Varoğlu; “Beyond the Binary: Sensing Beyond the Knowable” with Eczacıbaşı Consumer Products Marketing Director Bilge Çiftçi, Professor of Technology Management, Asian Business and Comparative Management at INSEAD Ben Bensaou, and Global Practice Lead and Executive Director of Org Activation at frog Design Turi McKinley; and a speech titled “The Power of Ritual in Transforming Habits” by Weston Baxter, Lecturer at Imperial College Dyson School of Design Engineering. The event concluded with a closing speech by N. Emre Eczacıbaşı.

Eczacıbaşı’nda inovasyonun lokomotifleri: Ar-Ge ve inovasyon merkezleri

Driving forces of innovation at Eczacıbaşı: R&D and innovation centers

image

Eczacıbaşı Topluluğu, kuruluşlarında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını daha sistematik yürütmek, daha yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve çözümler sunabilmek için hayata geçirdiği Ar-Ge ve inovasyon merkezleri ile sağlıklı bir gelecek için değer yaratıyor.

Topluluk Ar-Ge alanındaki gücünü Ar-Ge ekiplerindeki 83 Eczacıbaşılıdan alıyor. Aktif yürüyen 94 proje ve sektöründe öncü merkezlerde gerçekleştirilen 38 üniversite-sanayi iş birliği projesi ile Eczacıbaşı Topluluğu, iş birliği ve ekosistem yaklaşımını odağına alarak yenilikçi projeler hayata geçiriyor.

The Eczacıbaşı Group aims to create value for a healthy future at its R&D and innovation centers, which it has established to facilitate a more systematic execution of research and development practices that result in innovative products with high added value.

The Group owes its highly effective R&D performance to the 83 staff members currently employed in the R&D teams. With 94 projects in progress and 38 university-industry collaboration projects with organizations at the forefront of their respective sectors, the Group is realizing innovative projects that emphasize collaboration and the ecosystem approach.

83

Ar-Ge çalışanı / R&D employees

94

Aktif proje / Ongoing projects

38

Üniversite-Sanayi iş birliği projesi / University-Industry collaboration projects

VitrA İnovasyon Merkezi

VitrA Innovation Center

Kurumsal stratejisinin temeline inovasyon konusunda etkin rol oynamayı, katma değerli ürün ve hizmet üretimine destek olmayı koyan VitrA, Bozüyük-Bilecik’te konumlanan VitrA İnovasyon Merkezi ile hayal edilen ürünlerin, mimar ve tasarımcıların yaratıcılığını sınırlamadan gerçeğe dönüştürülmesine ortam sağlıyor. Dünyadaki gelişmeleri ve kurum içi önerileri takip ederek inovatif fikirleri zenginleştirmeyi ve çoğaltmayı hedefleyen merkezde, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri bünyesindeki tüm markaların rekabet gücünü artıracak yeni ürün, malzeme, süreç ve teknolojiler araştırılıp hayata geçiriliyor.

İş yapma şekliyle, inovasyon odaklı kurum kültürünün gelişmesine olanak sağlayacak bir iklim yaratmayı önceliklendiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da kendi kategorisinde (D kategorisi) en başarılı merkez olarak ödüllendirilen VitrA İnovasyon Merkezi, yaptığı iş birlikleriyle de, müşteri ve paydaşlarına yeni ufuklar açmayı ve sektörün rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Merkez bünyesinde ayrıca açık iletişime, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyan; yaratıcılığı, ortak akıl ve ekip çalışmasını teşvik eden bir eğitim merkezi bulunuyor. Bu merkezde genç yeteneklere inovasyon projelerini üretebilecekleri çalışma ortamı sağlanırken, akademisyenlere sunulan altyapıyla teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi için bir alan açılıyor.

In line with the VitrA brand's strategy of using innovation as effectively as possible to support the production of value-added products and services, the VitrA Innovation Center in Bozüyük-Bilecik strives to create an environment for architects and designers to actualize their conceptual ideas with no limitations imposed on their creativity. To enrich and multiply innovative ideas, the center monitors developments around the world and listens to suggestions from within the Group with the aim of developing new products, materials, processes, and technologies that enhance the competitive power of the Group's bathroom and tile brands.

Recognized by the Ministry of Industry and Technology as the most successful R&D center in its own category for the fifth year, the VitrA Innovation Center also uses collaboration to open new horizons for customers and stakeholders and contribute to the enhancement of the sector’s competitive power. Within the center is also an education center which facilitates open communication, offers a platform for sharing knowledge and experience, and encourages creativity, common wisdom, and teamwork. The center provides young talent with a working environment where they can realize their own innovative projects and members of the academia with the infrastructure they need for putting theoretical knowledge into practice.


HALİL İBRAHİM KEMANECİ

VitrA İnovasyon Merkezi Ar-Ge Kıdemli Uzman Mühendisi (Mekanik Tasarım)

Eczacıbaşı Building Products Senior R&D Engineer (Mechanical Design)

“Çalışmalarımızın odak noktası kullanıcı ihtiyaçları.”

VitrA İnovasyon Merkezi’ndeki çalışmalarımızın odak noktası kullanıcı gereksinimleri. Öncelik alanlarımızı belirlerken kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Örneğin, pandeminin ilk aylarında kullanıcının artan hijyen ve temizlik algısı ve ihtiyacına cevap verebilmek için temassız teknolojiler içeren birçok yeni ürün çalışması gerçekleştirdik. Şimdi özellikle toplu kullanım alanlarında kişisel ve toplumsal hijyene katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.

Çalıştığımız konular hepimizin gündelik hayatında sıklıkla vakit geçirdiğimiz banyo ve tuvalet alanında; dolayısıyla “sıradan ve normal” olana her seferinde farklı bir gözle bakmamız gerekiyor. VitrA İnovasyon Merkezi’nde bulduğumuz çözümler genellikle sektörümüzde hiç kullanılmayan yöntemler; patent konusu yeniliklere imza atıyoruz. Sektörümüzde dünyada en çok patent başvurusu yapan kuruluşlar arasındayız.

“Başarımızın altında hata yapma cesaretimizin ve gelecek odaklı çalışmamızın yer aldığına inanıyorum.”

Merkezin bu başarısının altında hata yapma cesaretimizin ve geleceğe odaklanarak çalışmamızın yer aldığına inanıyorum. Sektörümüzde denenmemiş yenilikleri denemek ve bu konuda iddialı olmak bizi güçlendiriyor. Bazı yenilikler eski teknolojiyi derinlemesine ve radikal bir biçimde değiştiriyor. Bu değişim Eczacıbaşı için heyecan verici bir üstünlük sağlıyor. Merkez içinde yer alan test laboratuvarları, hipotezlerimizi ve yeni fikirlerimizi hızlıca test etmemize olanak sağlıyor. Böylelikle hızlı deneyip hızlı yanılabiliyor, süreçlerimizi çok hızlı ilerleterek güncel kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikleri zamanında hayata geçirebiliyoruz.

“VitrA İnovasyon Merkezi’nde yaşam dinamik ve eğlenceli.”

VitrA İnovasyon Merkezi’nde yaşam çok dinamik ve eğlenceli. Günümüzün önemli bir bölümü takımlar halinde çalışarak geçiyor. Bu çalışmalar sırasındaki rastlantısal çarpışmalar çoğu zaman yeni yollar ve yöntemler keşfetmemizi sağlıyor. Ve tüm bunları ekiple birlikte çalışarak, uyum içinde ve sosyalleşerek gerçekleştirmek bizim için çok değerli.

“Our work is centered on users’ needs.”

The focus of our work at the VitrA Innovation Center is user requirements. When we organize our priorities, we take into consideration the needs of users. For example, during the early months of the pandemic, in response to people's increasing awareness and need for hygiene and cleanliness, we developed many new products that incorporate touch-free technologies. Currently we are working on new projects that will contribute to personal and public hygiene especially in public areas.

Our work is concentrated on the bathroom, where we all spend time on a frequent basis in our daily lives. It means that we have to think about what’s “normal and ordinary” in a different light, from a different perspective every time we consider the bathroom space. The solutions we come up with at the VitrA Innovation Center usually employ methods that are never used in our industry. In fact, we create innovations that are patentable. There are only a few companies worldwide in our industry that submit as many patent applications as we do.

“I believe that the center owes its success to our fearlessness about making mistakes and our future-oriented work.”

I believe that the center owes its success to our fearlessness about making mistakes and our future-oriented work. Moving in unchartered waters in our industry, trying things that haven’t been done before, and being earnest in this effort are our strengths. Some innovations change the old technologies in a profound and radical manner. A change at this scale gives Eczacıbaşı a very exciting edge on its competitors. Testing laboratories within the center enable us to test our hypotheses and new ideas expeditiously, which means that we don’t lose much time during the trial-and-error process. We can expedite our processes to take timely action and bring to life those innovations that meet the needs of consumers.

“Life at the VitrA Innovation Center is dynamic and fun.”

Life at the VitrA Innovation Center is very dynamic and fun. A good part of our day is spent working in teams. The incidental collisions in the course of our work often lead to the discovery of new ways and methods. It's really precious that we can do this as a team, while socializing and working harmoniously together.

SEYHAN ÇİÇEK

VitrA İnovasyon Merkezi Ar-Ge Kıdemli Uzman Mühendisi (Ergonomi)

Eczacıbaşı Building Products Senior R&D Engineer (Ergonomics)

“Hata yapmaktan korkmadan ve hiyerarşiden bağımsız fikirlerimizi özgürce dile getirebilmek inovasyondaki başarımızın en temel sebepleri.”

Banyo, içerisinde farklı ritüelleri barındıran, en temel ihtiyaçlardan biri olan temizlenme ve arınma ihtiyacını karşılayan çok önemli alanlardan biri. Çalışmalarımızın odak noktasında kullanıcılar var. Kullanıcıların farkında oldukları ya da olmadıkları ihtiyaçlarını, beklentilerini doğru anlayarak onlara banyoda daha önce yaşanmamış deneyimler yaşatmak çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Bireysel ihtiyaçlar yanında toplumsal ve küresel olaylar da önceliklerimizi değiştirebiliyor. Örneğin COVID-19 salgını bütün sektörlerde olduğu gibi bizim de önceliğimizi değiştirerek toplumsal hijyeni en üst seviyeye çıkaracak ürünlere yoğunlaşmamıza neden oldu. Temassız teknolojiler ve kamusal alan tuvaletleri konusuna yoğunlaştık, bu konularda çözümler ürettik.

“Kullanıcı Deneyimi Laboratuvarı ile kullanıcıların farkında bile olmadıkları ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve bunlara yönelik çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Trendler ve ihtiyaçlar çok hızlı değişiyor, bunları zamanında yakalamak ve çözüm üretmek oldukça önemli. VitrA İnovasyon Merkezi olarak gündemimizdeki en kritik konulardan biri kullanıcı odaklılık. Kullanıcı deneyimi ve ergonomi projelerini yürüttüğüm için günlük çalışmalarımı çoğunlukla bu alanda araştırmalar yapmak, kullanıcılarla bir araya gelerek onlarla çeşitli testler yapmak, onlardan veriler toplamak, verilerin analiz ve raporlarını hazırlamak oluşturuyor. Önümüzdeki dönemlerde, 2021’de kurduğumuz ve sektörümüzde benzeri olmayan Kullanıcı Deneyimi Laboratuvarımızda yaptığımız testlerin kapsamını genişleterek, elde ettiğimiz verilerle kullanıcıların farkında bile olmadıkları ihtiyaçlarını tespit etmeyi, bunlara yönelik çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.

“Kahve aralarındaki sohbetlerde patent alabileceğimiz fikirler geliştirdik.”

Vitra İnovasyon Merkezi oldukça hareketli ve keyifli. Çalışma ortamımız fikir üretme ve yaratıcılık açısından bizi destekleyen birçok farklı alandan oluşuyor. Çalışma arkadaşlarımızla çay, kahve molalarımızda bile yeni fikirler geliştirip, yeni projeler üzerinde değerlendirmeler yapabiliyoruz. Kafemizde üzerinde konuşurken patent alabileceğimiz fikirler geliştirdiğimiz projelerimiz bile oldu.

VitrA İnovasyon Merkezi’nin başarısının en önemli kaynağı farklı disiplinlerden gelen, alanında çok başarılı, meraklı, sınırları zorlayan, iletişimi güçlü uzman arkadaşlarımızın varlığı ve hata yapmaktan korkmadan ve hiyerarşiden bağımsız fikirlerimizi özgürce dile getirilebilmemiz.

“Feeling free to voice our opinions without any hierarchical concerns or fear of making mistakes is the main reason behind our success in innovation.”

The bathroom is a vital space that hosts a series of rituals and responds to the fundamental human need for cleaning and purification. The focus of our work is the user. Our work is based on arriving at a correct understanding of our users’ needs – of which they may or may not be aware – and enabling them to experience what they have never before experienced in the bathroom. However, our priorities may change depending not only on individual needs but also on social and global affairs. For example, the COVID-19 pandemic changed our priorities, as it did in all sectors, and made us focus on products that maximize public hygiene. We concentrated on no-touch technologies and public toilets and developed solutions in those areas.

“Through the User Experience Laboratory, we aim to arrive at a better understanding of consumers’ needs, of which they may not even be aware, and to develop solutions that meet those needs.”

Trends and needs are changing fast. Catching up with them in a timely manner and developing solutions is paramount. At the VitrA Innovation Center, one of the most critical topics is the user-centered approach. I run the user experience and ergonomics projects, which means that my daily work consists of researching user experience, meeting users, conducting tests, gathering data, analyzing the data, and writing reports. Going forward, we will expand the scope of the tests we conduct at our User Experience Laboratory, which we established in 2021 in a first for our industry, and use the data we gather to identify needs that go unnoticed even by users themselves and develop solutions for them.

“We have come up with patentable ideas over chats during coffee breaks.”

The VitrA Innovation Center is quite vibrant and enjoyable. Our working environment comprises multiple fields that support us in terms of creativity and generation of ideas. Even during our coffee breaks with colleagues, we explore ideas, think about new projects. There have been occasions where we have come up with patentable ideas while chatting in our café.

The main reasons behind the Center’s success is its extremely competent staff, who come from various disciplines with inquisitive minds, strong communication skills and a visionary approach to new challenges. Also important is the fact that we are all encouraged to freely voice our opinions without any concerns about hierarchical positions or fear of making mistakes.

ONUR ERDEMLİ

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Ürün Geliştirme Yöneticisi

Eczacıbaşı Building Products Production Development Manager

“Sürekli neden sorusunu sorarak, geleceğe bakan fikirler üzerine çalışıyoruz.”

VitrA İnovasyon Merkezi’nde önceliklerimizi belirlerken temel kriterlerimiz müşterilerimizin hijyenik ve konforlu banyo deneyimi yaşayabileceği ürünler geliştirebilmek. Toplu kullanım alanlarında kullanıcılara temassız ve hijyenik bir deneyim yaşatmayı hedeflediğimiz el değmeden hijyen ürünleri, son günlerde en öne çıkan projemiz. El değmeden hijyen projesi ile Türkiye’de ilk defa düzenlenen Turkey Customer Experience Award yarışmasında iki kategoride birincilik ödülü kazandık. Önümüzdeki dönemde temassız akıllı ürünlerimizin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yeni ürünler devreye almayı hedefliyoruz.

VitrA İnovasyon Merkezi’nde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Gün başladığı andan itibaren kendimi, yeni ya da ilerleyen bir proje fikri ile ilgili beyin fırtınası ya da fikir alışverişi yapıldığı bir an içerisinde bulabiliyorum. Hiyerarşik bir çalışma ortamımızın olmaması, fikirlerimizi özgürce paylaşabiliyor olmamız, yaratıcılığımıza çok büyük katkı sağlıyor. Aklınıza gelen her yenilikçi fikirde hızlıca bir araya gelebilmek, çalışmalar yapmak ve sürekli iletişim kurabilmek, kısa vadede verimli sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor. Sınırsız düşünebilmeyi, yaratıcılığı, sürekli araştırmayı, birlikte çalışarak çözüm bulmayı ve büyük resme odaklanmamızı teşvik eden inovasyon kültürü ilkelerimiz, bizi başarılı kılan değerlerimiz. Her fikirde ve çalıştığımız projede neden sorusunu sorarak, geleceğe bakan ve uyum sağlayan fikirler üzerine çalışıyoruz.

“By constantly asking ‘why?’, we work on forward-looking ideas.”

When we set our priorities at VitrA Innovation Center, our guiding principle is the development of products that provide our customers with a hygienic and comfortable bathroom experience. Our most recent and prominent project involves no-touch hygienic products we developed for public spaces. In fact, with this project we won the first prize in two categories of the 1st Turkey Customer Experience Awards. In the longer term, we are aiming to expand our no-touch product range.

At the VitrA Innovation Center, time flies for us. As soon as the day starts, I find myself in the middle of a brainstorming session, fervently generating ideas, engaging in discussions, exchanging views. The fact that we are not in a hierarchical working environment and that we can freely voice our opinions helps our creativity immensely. Being able to convene and work together on the inkling of an idea and then staying in communication helps us achieve efficient outcomes quickly. Our culture of innovation is built on principles that encourage us to think without restriction, be creative, always do research, work together for a solution, and focus on the bigger picture. These are the values that drive our success. For every idea, and in every project, by asking the question “why?” we are able to work on forward-looking and adaptable ideas.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Ar-Ge Merkezi

Eczacıbaşı Consumer Products R&D Center

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Ar-Ge faaliyetlerinin tek bir merkezde daha sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak amacıyla farklı lokasyonlardaki ekiplerini 2019 yılında bir araya getirerek Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Ar-Ge Merkezi; temizlik kağıtları, ambalaj, kozmetik, kimyasal ürünler, mikrobiyoloji ve analitik metod geliştirme olmak üzere altı farklı alanda hizmet veren laboratuvarlara sahip.

Fayda odaklı kozmetik anlayışını benimseyen merkez, 2021 yılında devam eden Ar-Ge projeleri ile temiz ve sağlıklı bir gelecek için çalışan merkez, faaliyetlerinde tüketici beklentilerini odağına alyor, çevresel etkisini sürekli ölçümleyerek atık azaltma ve geri dönüşüm alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Pandemi sürecinde artan hijyen ihtiyacından hareketle, Selin Nemlendiricili Kolonya ve kullan-at özelliğiyle Solo Yüzey Temizleyici Islak Temizlik Mendili başta olmak üzere, Türkiye’deki ilk prebiyotikli ıslak mendil olan Uni Baby Hassas Dokunuş, Airmill teknolojisi ile yüzde 35 daha kalın hale getirilen Solo Tuvalet Kâğıdı gibi kategorisinde yenilikçi ürünler de merkezin yakın zamanda geliştirdiği ürünlerden bazılarını oluşturuyor.

In 2019, Eczacıbaşı Consumer Products brought together all of its teams under one roof for a more efficient and systematic organization of R&D activities. Eczacıbaşı Consumer Products' R&D Center houses multiple laboratories specializing in six different areas: Tissue Paper, Packaging, Cosmetics, Biocidal products, Microbiology and Analytic Method Development.

Embracing the concept of the utility value of cosmetics, the Center is working towards a clean and healthy future with R&D projects in progress in 2021. Focusing its activities on customers’ expectations, the Center measures its environmental impact on a continual basis and runs waste reduction and recycling programs.

Among the innovative products recently developed by the Center to meet the increasing demand for hygiene products during the pandemic are Selin Eau de Cologne with Moisturizer, Solo Surface Cleaning Wet Wipes, Uni Baby Sensitive Touch, Turkey’s first wet tissue paper enhanced with prebiotics, and new Solo bathroom tissue, made 35 percent thicker with the use of Airmill technology.

Esan Ar-Ge Merkezi

Esan Ar-Ge Merkezi

2019'dan bu yana Ar-Ge Merkezi olarak çalışmalarına devam eden Esan Ar-Ge Merkezi, doğal kaynaklar alanındaki çalışmalarını geçmiş tecrübelerle gelecek teknolojilerini harmanlayarak sürdürüyor.

Merkezde 2021 yılında aktif devam eden 15 proje; yeni ürün, yeni sektör, süreç geliştirme ve araştırma çalışmalarına odaklanıyor. Analizlerin büyük bir bölümü sektörünün ilk akredite laboratuvarına da ev sahipliği yapan ve ISO 17025 Laboratuvarlar Akreditasyon Sertifikası sahibi laboratuvarlarda yürütülüyor.

Esan Ar-Ge Merkezi, inovasyonu görev tanımlarından bağımsız olarak tüm iş süreçlerine yansıtmayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Değer katan inovasyonun, tüketicinin gerçek ihtiyacına cevap veren en yaratıcı çözüm olduğuna inanıyor. Tüm yaratıcı süreçlerini faaliyetlerinin çevresel etkisini en aza indirecek şekilde tasarlayan ve bu kapsamda iş ortaklarını da tüm süreçlerine dahil eden merkez, iş birlikleri ile öğrenme üzerine çok sayıda çalışma yürütüyor. 2020 yılı itibarıyla, 25 yeni sanayi ve dört yeni üniversite ile iş birliği çalışmasını başlatan merkez, Topluluk içi iş birliklerinde aktif rol alıyor.

Operational since 2019, Esan's R&D Center covers an area of 1500 square meters in Maltepe and focuses on combining its wealth of experience in natural resources with technologies of the future.

In 2021, the center has 15 projects in progress focusing on new products, new sectors, process development and research. A substantial part of the analyses are conducted in the Center’s ISO 17025 accredited laboratories, which are incidentally the first of their kind to receive this accreditation in the sector.

By introducing innovation into every business process, making it a part of everyone's work day regardless of their title, Esan’s R&D Center aims to generate innovations that provide creative, value-adding solutions to their customers' needs. Additionally, the Center designs all creative processes and collaborates with partners to have minimal environmental impact.

In 2020, the Center began collaborative projects with 25 industrial organizations and four universities. It also plays an active role in intrapreneurship projects.