KURUM DIŞI GİRİŞİMCİLİK / ENTREPRENEURSHIP


Kurum dışı girişimcilik ile değer yaratmak

Creating value in collaboration with entrepreneurs

Öncü girişimci Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından kurulan ve öz değerleri arasında toplumsal sorunlara sahip çıkan bir girişimcilik ve inovasyon yaklaşımı bulunan Eczacıbaşı Topluluğu, bireylerin ve toplumun yaşam alışkanlıklarını dönüştürecek yenilikler için yeni iş birliği yöntemleri ve paylaşımı merkezine alıyor. Böylelikle hem iş süreçlerini daha yenilikçi ve etkin kılmayı hem de girişimleri destekleyerek girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kurumsal girişim sermayesi fonu Eczacıbaşı Momentum ile yüksek etkili girişimlere ve teknolojilere yatırımlar yaparak Topluluğun ve sektörün geleceğinin şekillendirilmesinde etkin bir rol oynuyor. Topluluk kuruluşlarının ihtiyaçlarından hareketle, girişimcilik ekosistemindeki şirketlerle Topluluk kuruluşlarını tanıştırmak ve kuruluşlara özel çözümler geliştirmek için ise “demo-day” günleri düzenleniyor.

Founded by the pioneering entrepreneur Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, the Eczacıbaşı Group has developed an entrepreneurship and innovation approach that embraces social problems with new forms of collaboration in order to find solutions that transform the lifestyles of individuals and society. This way, the Group aims to render business processes more innovative and effective while strengthening the entrepreneurship ecosystem through its support of start-ups.

The Group plays an active role in shaping its own future and the future of the start-up ecosystem by investing in high-impact start-ups and technologies through its corporate venture capital fund, Eczacıbaşı Momentum. Additionally, it organizes “demo-days” to introduce Group companies to start-ups that may be able to develop special solutions for them.

Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu

Corporate Venture Capital Fund

Eczacıbaşı Momentum

2019 yılında Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olarak kurulan Eczacıbaşı Momentum, yüksek etkili girişimlere ve teknolojilere yatırımlar yaparak ekosistemin güçlenmesini hedefliyor. Fonun temel amacı, sağlık, tüketim ve ev yaşamına odaklanan, çağdaş yaşamın yeni normalini şekillendiren ve uluslararası bakış açısına sahip girişimlere yatırımlar yapmak. Bu kapsamda, yeni teknolojiler ve iş modelleri Eczacıbaşı Momentum’un yatırım odağında yer alıyor. Yatırım yapılan girişimler, sağlanan finansal katkının ötesinde, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bilgi birikiminden ve iş ilişkilerinden de yararlanma olanağı buluyor. Eczacıbaşı Momentum kapsamında, bugüne kadar toplam dokuz yatırım gerçekleştirildi.

Established in 2019 as a corporate venture capital fund, Eczacıbaşı Momentum aims to strengthen the start-up ecosystem by investing in high-impact start-ups and technologies. The purpose of the fund is to invest in start-ups that are active in wellbeing, consumption, and home-living, that shape the new normal of modern life, and that have an international perspective. Eczacıbaşı Momentum's focus, in this context, is new technologies and business models. In addition to gain financial returns, start-ups also benefit from the knowledge and business relations of the Eczacıbaşı Group. To date, Eczacıbaşı Momentum has made nine investments.

Kullanıcı dostu tedarikçi finansmanı platformu

A user-friendly platform for supply chain finance

KORAY GÜLTEKİN BAHAR

Figopara Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü

Figopara Founding Partner and Managing Director

“Eczacıbaşı Topluluğu için yeni bir tedarikçi finansmanı modelini hayata geçirdik.”

Tedarikçi finansman sistemini dijitalize etmeyi amaçlayan Figopara, Türkiye’de ve dünyada hızla gelişmekte ve dönüşmekte olan finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteriyor. Tedarikçilerin finansmana erişimini artırırken, tedarikçiler için süreçler kolaylaştırıyor. Figopara’nın yatırımcıları arasında Eczacıbaşı Momentum’un yanı sıra IFC, Endeavor, Fiba Bankası gibi yerel ve uluslararası yatırımcılar da bulunuyor. Figopara’nın geliştirdiği çözümler Eczacıbaşı Topluluğu tarafından tedarikçilerinin kullanımına da açılmış durumda.

İş modeliyle Türkiye’de benzeri olmayan bir FinTech kuruluşu olan Figopara, tedarikçilerin nakte ulaşırken neye ihtiyaç duyduklarının doğru analizi ve finans birimleri ile bilgi teknolojileri ekiplerinin kolektif çalışması sonucunda işletme sermayesini güçlendirmek üzere Eczacıbaşı Topluluğu için yeni bir tedarikçi finansmanı modelini hayata geçirdi. Bu model sayesinde tedarikçiler nakit ihtiyaçları için tek platform ile ondan fazla finans kurumundan uygun oranlarla teklif alabiliyor.

İşletmelerin can damarı olan nakit akışı yönetimi için alternatif bir finansman modeli sunan Figopara, Eczacıbaşı Topluluğu kuruşlarından Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve ardından VitrA Karo ile pilot olarak Ocak 2021’de başladığı iş birliği ile 100’den fazla tedarikçisinin nakit sıkıntısı çekmeden üretimlerinin devamlılığı ve işletme sermayesinin güçlenmesini sağladı. Ayrıca, 1000’in üzerinde fatura, 200 milyon TL’nin üzerinde işlem hacmine aracılık etti. Tedarikçi ve erken tahsilatına aracılık edilen fatura adet ve hacimleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmaları düşündüğümüzde bu iş birliği sayesinde Eczacıbaşı Topluluğu’nun inovasyon hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanırken, kurumsal firmalar ile birlikte çalışan KOBİ’lerin iş sürekliliğinin sağlanmasının ülke ekonomisine ve Topluluğun faaliyet gösterdiği onlarca sektöre de önemli katkıları oluyor.

“We have implemented a new supplier financing model for the Eczacıbaşı Group.”

Figopara operates in financial technologies, a sector undergoing rapid development and transformation around the world as well as in Turkey. Figopara aims to digitalize the supply chain finance system in order to simplify and increase suppliers' access to finance. Aside from Eczacıbaşı Momentum, the start-up counts IFC, Endeavor, and Fiba Bank among its investors. Figopara's solutions are also being made available to companies in the Eczacıbaşı Group's supply chain.

Figopara has developed a new supply chain financing model for the Eczacıbaşı Group that will strengthen the Group's working capital while improving the access of companies in its supply chain to cash. The model draws on a comprehensive analysis of what companies need and the expertise of Eczacıbaşı's finance and information technology teams. Thanks to this new model, companies in the Group's supply chain can receive offers at favorable rates from more than 10 financial institutions on a single platform.

In a pilot project with Eczacıbaşı Building Products and VitrA Tiles that started in January 2021, Figopara has helped more than 100 suppliers maintain the continuity of their production processes and strengthen their working capital by providing an alternative financing model for cash flow management. Figopara has also mediated the early collection of more than 1,000 invoices and a transaction volume of over TL 200 million, and both numbers increase daily.

Considering the economic fluctuations occurring worldwide, this collaboration not only contributes to the achievement of the Group's innovation goals, it also ensures the business continuity of SMEs that make an invaluable contribution to the country’s economy and supply dozens of industries in which the Group operates.

Biyoelektronik tıp ile hayatlara fayda sağlayan teknoloji

Assisting lives through bioelectronic medicine

2019 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nun Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik Programı finalisti olarak seçilen Vagustim’e yapılan yatırım, aynı zamanda Eczacıbaşı Momentum’un sağlık alanındaki ilk yatırımı.

Girişim, biyoelektronik tıp alanında dijital sağlık teknolojisi geliştiriyor ve FDA onaylı bir nöromodülasyon yöntemi olan vagus sinir uyarım alanında faaliyet gösteriyor. Dünyadaki ilk ve tek mobil uygulama kontrollü, kişiselleştirilmiş vagus sinir uyarımı cihazını geliştiren Vagustim, hayati organlarımızı ve sistemlerimizi kontrol eden ve öncelikli olarak otonom sinir sisteminin dengesinin bozulması sonucu oluşan hiperinflamatuar hastalıklar, kronik ağrılar ve sportif toparlanma gibi alanları hedefliyor. Tıp çevrelerinde de ilgi gören Vagustim’in geliştirdiği teknolojiyi kullananlar arasında, Harvard ve Yale üniversiteleri de bulunuyor.

Vagustim, Eczacıbaşı Momentum’s first investment in the field of health, was a finalist in Eczacıbaşı Group’s 2019 Corporate Innovation and Entrepreneurship Program.

The start-up develops digital health technologies in bioelectronic medicine and operates in the field of vagus nerve stimulation, an FDA-approved neuromodulation method. Vagustim has developed the first and only mobile application-controlled, personalized vagus nerve stimulation device in the world for treatment of hyperinflammatory diseases and chronic pain caused by imbalances in the autonomic nervous system, which controls vital organs and systems. Vagustim is also used to promote athletic recovery. Harvard and Yale universities are among those using Vagustim's technology, which is attracting interest in the medical community.

Hamileliğe özel dijital sağlık koçu

Digital pregnancy coach

Almanya’da faaliyet gösteren Keleya, hamilelik öncesi ve sonrasına yönelik bir video içerik ve pazaryeri platformu. Almanya’nın en büyük ebe derneği ile iş birliği yapan girişim, anneler ile ebeleri dijital ortamda bir araya getiriyor. Yakın zamanda yeni bir yatırım turunu kapatan Keleya, yeni yatırımcılarla birlikte farklı pazarlara açılmayı hedefliyor. Eczacıbaşı Momentum’un alanında öncü şirketlerden biri olma potansiyeli taşıyan Keleya’ya yatırım yapmasında, oluşturdukları videoların sigorta şirketleri tarafından geri ödeme listesine alınması, Keleya ekibinin yetkinliği ve Almanya pazarında ebelik iş kolunun dijital dönüşümünü hızla tamamlama beklentisi gibi unsurlar yer alıyor.

Operating in Germany, Keleya is a video content and marketplace platform for prenatal and post-natal periods of parents. In collaboration with Germany’s largest midwifery association, the start-up brings parents and midwives together in a digital environment. Keleya recently finished a new investment round and now aims to open up to different markets with the support of new investors. Eczacıbaşı Momentum’s decision to invest in the company, which has the potential to be a leader in its field, was influenced by the inclusion of the company's videos in the reimbursement lists of insurance companies, the competence of the Keleya team, and the expectation that midwifery in the German market will quickly complete its process of digital transformation.

Tüm sınavlar için soru sormanın en kolay yolu

The easiest way to prepare for every entrance exam

Kunduz, başta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlananlar olmak üzere tüm öğrencilerin soru çözmelerine yardımcı olmak için geliştirilen mobil eğitim platformu. Kunduz, eğitimi demokratikleştirmeyi ve yüksek kaliteli eğitimi erişilebilir fiyatlarla herkese sunmayı hedefleyerek sınavlara hazırlanmanın yıllık maliyetini 15 bin TL’lerden 500 TL seviyelerine düşüren, böylelikle farklı sosyoekonomik ve öğrenim seviyesindeki öğrencilere ulaşabilen bir sistem.

Türkiye, ABD ve Hindistan’da faaliyetleri bulunan Kunduz’a Eczacıbaşı Momentum’un liderliğinde Türkiye ve Silikon Vadisi’nden yatırımcılarla birlikte yatırım gerçekleştirildi.

Kunduz is a mobile education platform designed to help students prepare for the Turkish Higher Education Institutions Examination (YKS) and High-School Entrance System (LGS) exams. Kunduz aims to democratize education by offering high-quality services at affordable prices. The platform has lowered the annual cost of exam preparations from TL 15 thousand to TL 500, this way providing access to students from all socioeconomic and educational backgrounds.

Under the leadership of Eczacıbaşı Momentum, companies from Turkey and Silicon Valley have also invested in Kunduz, which has operations in Turkey, the USA, and India.

Girişimcilerle iş birliğinden güç alan inovasyon

Innovation powered by collaboration with entrepreneurs

Fark yaratan, yaşadığımız dünyanın problemlerine yönelik insan davranışlarını dönüştürme gücü olan inovasyonların temelinde yeni iş birliği modellerinden, farklı disiplinlerden ve farklı iş ortaklarının bakış açılarından beslenen birlikte çalışma ve deneyim paylaşımı ortamları yatıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, faaliyet gösterdiği alanlardaki girişimlerle iş birlikleri kurarak yenilikçi bir bakış açısıyla, hızlı çözümlere ulaşmayı, farklı ekosistemlere dahil olmayı amaçlarken, girişimlerin Topluluğun uzmanlığı ve kaynaklarından yararlanmasını hedefliyor.

Innovations that make a difference and have the power to transform human behavior associated with global problems generally emerge from cooperative work environments nourished by new models of collaboration, multidisciplinary approaches, and the experiences of different business partners.

Through collaborations with start-ups, the Eczacıbaşı Group not only aims to find focused, innovative, and fast solutions in its fields of business, it also aims to participate in different ecosystems and contribute its expertise and resources to the start-up ecosystem.

Esan’dan sektörel iş birliğine dair başarı hikâyesi

A success story from Esan on sectoral cooperation

Esan, doğal kaynaklar alanında teknolojiyi daha etkin kullanarak geleceğe değer katabilmek amacıyla TÜSİAD’ın “Sanayide Dijital Dönüşüm” için oluşturduğu SD2 programına iki alanda başvurarak teknoloji tedarikçilerini birlikte çalışmaya çağırdı. “Maden Arama Süreçlerinde Yapay Zekâ Uygulaması” ve “Enerjinin Dijital Ortamda İzlenmesi, Takip Edilmesi ve Optimizasyonu” projelerine yönelik çağrılara çok sayıda teknoloji girişiminden başvuru alan Esan, Organon Analytics ve Reengen girişimleriyle iş birliği başlattı. Böylelikle Esan, hem değerli bir teknoloji ağına dâhil oldu hem de girişimlerle iş birliği kurarak kendi imkânlarıyla bu kadar kısa sürede çözümleyemeyeceği iki problemine çözüm buldu.

With the aim of using technology more effectively in the field of natural resources so as to make a positive contribution to the future, Esan has invited technology suppliers to collaborate on two projects through the SD2 Digital Transformation in Industry program initiated by the Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD). After receiving numerous applications from technology start-ups, Esan began to collaborate with Organon Analytics and Reengen on two projects: “The Application of Artificial Intelligence in Mineral Exploration Processes” and “Monitoring, Tracking and Optimization of Energy in Digital Environment”. Through this collaboration, Esan joined a valuable technology network and found solutions to two problems that it could not have solved as quickly on its own.

SİNAN TÜRKMEN

Esan Veri Analitiği Yöneticisi

Esan Senior Lead Data Scientist

“Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir çağda, probleminize çözüm üretebilecek doğru iş ortakları ile iş birliği kurabilmek, iş ortaklarına ulaşabilmek başlı başına bir beceri haline geldi.”

Doğal kaynak arama süreçlerinde yapay zekâ kullanımı ile sondaj tahmin doğruluğunu artırmak üzere Organon Analytics ile yapılan iş birliği, arama süreçlerinde yapay zekâ kullanılması açısından bir ilk.

“Doğal Kaynaklar Arama Süreçlerinde Yapay Zekâ Uygulaması” projesi ile doğal kaynaklar arama süreçlerimizde, sondaj öncesinde toplanan verilerden sondaj aşamasında makine öğrenmesi gibi yaklaşımlarla bir çıkarım yapılıp yapılamayacağını test etmeyi hedefledik. Konunun kendine özgü ve dünya üzerinde çok çalışılmamış olmasından ötürü, konuyla ilgili uzmanlığı olan teknoloji şirketlerine ulaşabilmek için TÜSİAD SD2 programına başvurduk ve problemimize yönelik çağrımıza başvuran birçok firma ile görüşme fırsatı yakaladık.

Girişimlerle çalışmanın en güzel yanı, konuya ilgi duyan ve sahiplenen ekiplerle bir arada olmak. TÜSİAD SD2 programı her büyüklükten şirkete açık olsa da, özellikle girişimlerin ölçeklerini genişletebilmek için projeye karşı motivasyonları daha yüksek oluyor. Ayrıca kurumsal yapılara göre daha esnek ve hızlı hareket imkânları olduğu için daha hızlı sonuç alabiliyorsunuz.

“In an age where technology develops so rapidly, being able to cooperate with the right business partners that can produce solutions to your problems and to reach these partners has become a skill in itself.”

Esan's collaboration with Organon Analytics to increase drilling accuracy by using AI in natural resource exploration processes is a first for the industry.

Through the “Application of Artificial Intelligence in Mineral Exploration Processes” project, we aimed to test whether machine learning and other AI approaches to the analysis of data collected prior to exploration could be used to improve drilling results. Since the subject is unique and has not been studied much worldwide, we applied to TÜSİAD’s SD2 program in order to find technology companies with an expertise in the field. SD2 give us the opportunity to meet with many companies that responded to our call for solutions.

The best thing about working with start-ups is collaborating with teams that are interested in the subject and champion the cause. Although TÜSİAD’s SD2 program is open to companies of all sizes, start-ups are more motivated because they want to expand their scale. Moreover, they are more flexible and agile than established companies, which enables them to produce faster results.

FATİH BEL

Esan Enerji Yönetimi Yöneticisi

Esan Energy Management Supervisor

“Girişimlerin odaklı ve çevik çalışma tarzları projelerde kısa sürede sonuca gitmek için çok faydalı.”

“Enerjinin Dijital Ortamda İzlenmesi, Takip Edilmesi ve Optimizasyonu” projesi ile yoğun enerji tüketimlerini ve enerji performansımızı anlık olarak takip edebilmek ve verimlilik çalışmaları için odak noktalarını saptamak amacıyla Reengen ile iş birliği yaptık.

TÜSİAD SD2 programına enerji yönetimi alanında dijital olgunluk seviyemizi geliştirebilmek amacıyla katıldık. TÜSİAD’ın teknoloji tedarikçisi firmalarının ağına erişerek hem farklı fikirleri duyduk hem de iş ağımızı genişlettik.

Odaklanmış ve çevik proje ekibimizle iki ay gibi kısa bir süre içerisinde hayata geçirdiğimiz bu dijital dönüşümle birlikte, büyük verilerin çok hızlı ve anlık olarak trend analizlerini görebileceğimiz bir sistem tasarladık. Girişimlerin odaklı ve çevik çalışma tarzlarının projelerde kısa sürede sonuca gitmek için çok faydalı olduğuna inanıyoruz.

“The focused and agile working styles of startups are very useful for getting results in projects in a short time.”

We collaborated with Reengen on the “Monitoring, Tracking and Optimization of Energy in the Digital Environment” project, which aims to monitor intensive energy consumption and energy performance real-time and identify key points for efficiency projects.

We participated in TÜSİAD’s SD2 program in order to improve our digital maturity in the field of energy management. By accessing TÜSİAD's network of technology supplier companies, we came across different ideas while expanding our business network.

Through this digital transformation project, which we completed in just two months, we designed a system that can make instant trend analyses of big data. We believe that the focused and agile working styles of start-ups are very useful for getting project results very quickly.