Sağlıklı bir gelecek için inovasyon

Innovation for a healthy future

Topluluğumuzun kurumsal dergisi Yaşam’ın dijitalde yayınlanan ikinci, yayın hayatındaki ise 245. sayısında yeniden birlikteyiz.

Geçtiğimiz birkaç ayda, tüm dünya için bir kırılma etkisi yaratan COVID-19 pandemisine ek olarak iklim değişikliğinin etkisiyle meydana gelen orman yangınları ve sel felaketleriyle sarsıldık. Ekonomik kalkınmanın, toplumsal refah ve çevresel sürdürülebilirlikten bağımsız olmadığını, tüketim hızımızın dünya kaynaklarının karşılayamayacağı bir seviyede olduğunu ve acilen bilimsel gerçekleri temel alan politikaların hayata geçmesi gerektiğini bir kez daha hep birlikte değerlendirdik. Bugüne kadar izlenen politikaların değişim yaratacak etkide olmadığını, hem bireylere hem de kurumlara ve devletlere çok büyük sorumluluklar düştüğünü bir kez daha gözlemledik.

Daha adil, yaşanabilir ve iyi bir dünya için, her şeyden önce, bireysel ve toplumsal yaşam alışkanlıklarımızı dönüştüren inovasyonlara, yeni iş yapma şekillerine ve bakış açılarına ihtiyacımız var… Tam da bu sebeple Yaşam’ın yeni sayısında “Sağlıklı bir gelecek için inovasyon”a odaklanarak inovasyonun değişen tanımına, Eczacıbaşı Topluluğu olarak inovasyon yaklaşımımıza ve çalışmalarımıza yer verdik.

Geleneksel iş yaşamında inovasyonun yerini ele alan yazısıyla INSEAD Teknoloji Yönetimi ve Kıyaslamalı Yönetim Profesörü Ben Bensaou, inovasyonu temel alan sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin yazısıyla TEPAV Global Washington CEO’su ve TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Sak ve davranış odaklı tasarım anlayışını odağına alan ritüeller üzerine yaptığımız söyleşi ile Imperial CollegeLondon Dyson Tasarım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Weston Baxter yeni sayımızda bizlerle.

Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam hedefiyle şekillenen Topluluk kültürümüz, bugün de “Yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştüren yeni çözümler sunma” amacına odaklanan bir inovasyon anlayışını sahipleniyor. Bu sayımızda ayrıca, inovasyon ve Ar-Ge merkezlerimizde yürütülen çalışmalar, kurum içi ve kurum dışı girişimcilik programlarımız ve ekosistemle iş birliğini odağına alan yenilikçi projelerimizi bulabilirsiniz.

Yaşam’ın yeni sayısının tüm paydaşlarımız için ufuk açıcı ve bilgilendirici olması dileğiyle, keyifli okumalar dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla,

İlkay Yıldırım Akalın

Eczacıbaşı Holding Kurumsal İletişim Direktörü

Once again we are brought together for the 245th issue of Eczacıbaşı Group’s corporate magazine Life, which is also the second digital edition to be published.

Over the past few months, we have clearly all been really shaken by forest fires and floods caused by the impact of climate change, as well as the ongoing COVID-19 pandemic, which represents the defining global health crisis of our time. These serious issues have made us realize once again that economic development is not independent of social welfare and environmental sustainability, that the world's resources can’t match our current consumption rate, and that dynamic policies favoring innovation and development based on scientific facts should be implemented with a great sense of urgency. We have observed that the policies pursued up until this point have sadly not had the effect of creating necessary, positive change and that all individuals, as well as institutions, and nations alike have vital, immediate social responsibilities to fulfill.

For a fairer, more habitable, and generally speaking better world, first of all, we need better innovation, new ways of conducting business, and improved perspectives that cause us to shift away from our current, destructive lifestyle habits. That's why in the new issue of Life we focus on the topical with “Innovation for a healthy future” which includes an explanation of the current definition of innovation as well as details concerning Eczacıbaşı group’s specific innovative approach and our relevant projects that demonstrate this approach.

Featured in this new issue of Life is an article by Ben Bensaou, Professor of Asian Business and Comparative Management at INSEAD, explaining the role of innovation in traditional business life as well as an article on sustainability policies based on innovation from by Prof. Dr. Güven Sak, CEO of Washington based TEPAV Global, who is also a lecturer at the Department of International Entrepreneurship at TOBB University of Economics and Technology. There is also an interview with Dr. Weston Baxter, Senior Lecturer at Dyson School of Design Engineering - Imperial College London, exploring the rituals involved in behavior-driven design.

Eczacıbaşı Group's culture is shaped by the pioneering vision of modern, high quality, and healthy living; as a result, our innovative approach consistently focuses on “new solutions that transform lifestyles for the good of all.” Also in this issue, we have included projects developed by our innovation and R&D centers, entrepreneurial programs both within and outside of our Group, and innovative projects that focus on how we can collaborate with our ecosystem to be more sustainable.

We hope that the new issue of Life will broaden horizons as well as prove informative for all of our readers. We wish you all good health and pleasant reading.

Kind regards,

İlkay Yıldırım Akalın

Eczacıbaşı Holding Corporate Communications Director