ECZACIBAŞI’NDA İNOVASYON / INNOVATION AT ECZACIBAŞI


“İnovasyona gerçekten inanan bir organizasyon için bilinmeyen yollara sapmaktan başka bir yol yok.”

“Organizations that truly believe in innovation have no choice but to head off into the unknown.”

N. EMRE ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi

İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü

Member of the Board of Eczacıbaşı Holding

Innovation and Entrepreneurship Coordinator

İnovasyon, sonunda nereye varacağımızı bilmeden çıktığımız bir yolculuk ve bu yolculukta bizi engeller, rastlantılar, bilinmeyenler, sürprizler bekliyor. Joseph Campbell’ın da dediği gibi, “Eğer gittiğiniz yolu biliyorsanız ve yol üzerindeki her şey netse, muhtemelen başkasının yolundan gidiyorsunuzdur.” Bildiğimiz yoldan gitmek güvenli bir yolculuk olabilir, ancak inovasyona gerçekten inanan bir organizasyon için bilinmeyen yollara sapmaktan başka bir yol yok.

Bu bilinmeyen yollarda Eczacıbaşı Topluluğu olarak bize inovasyon söylemimiz rehberlik ediyor: “Yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştüren yeni çözümler sunmak.” Topluluğumuzu bugüne getiren başarının formülüne ve gelecekte üstlenmek istediğimiz role bakarak oluşturduğumuz bu söylem, inovasyon ile ne amaçladığımızın ve inovasyon söylemimizi hangi değerler ışığında hayata geçireceğimizin de ipuçlarını taşıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu olarak, ilk günden bugüne tüm iş alanlarımızda çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olma vizyonuyla, bireylerin ve toplumların yaşam alışkanlıklarını değiştiren yenilikler sunarak toplumların dönüşümüne katkı sağlamayı hedefledik. Bunu başarırken, inovasyon yolculuğumuzda yanımızda taşıdığımız değerlerimize bugün daha da sıkı tutunmamız gerektiğine inanıyorum: İnsan odağımız, doğruyu yapma arzumuz, tüm paydaşlara özenli yaklaşımımız ve merak duygumuz.

“Kazanmamız gereken yeni yetkinlikler ve alışkanlıklar arasında en önemlilerinin eski varsayımları sorgulamak ve genel kabul görmüş mevcut yöntem, alışkanlık ve yaklaşımları yeni sorular sorarak, yeniden düşünerek değiştirmek olduğuna inanıyorum.”

Bu değerlerin nasıl toplumsal dönüşüme ve dönemin problemlerine çözüm arayan inovatif çözümlerin temelini oluşturduğunu anlamak için Topluluk tarihinden birçok hikâyeye geri dönebiliriz. Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın Şifa Eczanesi’nde insanların ihtiyaçlarını dinleyerek, anlayarak ve çözümler geliştirerek başlattığı yolculuk, Topluluğumuzun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın toplumun yerli ürünlere güven duyabileceği bir üretim yapma idealiyle savaş sonrası dönemde başlattığı insülin üretimi, Levent’te kurduğu ilaç fabrikası ve sonrasında toplumun ihtiyaçları ve ülke sorunlarına odaklı diğer yatırımlarla devam etti. O dönem toplumsal bir mesele olan nüfus artışı, kentleşme, temizlik ve hijyen ihtiyacı sonucu gerçekleşen seramik sağlık gereçleri yatırımı, temizlik kâğıtları üretimi ve ülkenin teknoloji know-how transferi ihtiyacına yönelik geliştirilen yabancı ortaklıklar, Topluluğumuzun insan odağıyla, toplumsal yaşamı dönüştürme idealiyle ve bilinmeyen yollardan gitme cesaretiyle elde ettiği başarılardan bazıları.

Geçmişimizdeki başarıların özünde girişimci özgüveninin payı büyük; bu özgüven, yapabilme cesareti kadar kadar iyi ortaklıklar kurma ve hata yapmaktan korkmama meziyetlerini de içinde barındırıyor. Belirsizliğin giderek arttığı bir çağda bize miras olan bu özgüven daha da kıymetli bir hale geliyor. Yaşanan teknolojik gelişmeler ve toplumsal dönüşümle birlikte inovasyon paradigmasının da köklü bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Yalnızca rekabete karşı hayatta kalmak için ya da pazar stratejimizin parçası olarak yaptığımız yenilikler artık inovasyona karşılık gelmiyor. Bugün artık yarattığı kâr ve değer sonucunda dünya problemlerini çözen bir kurum anlayışından, dünya problemlerini çözerek kâr ve değer yaratan bir kurum anlayışına geçmek zorundayız. Ancak bu şekilde sürdürülebilir başarıyı ve inovasyonu mümkün kılabiliriz.

Bu bağlamda, toplumların ve dünyanın problemlerine çözüm sunabilecek özgün inovasyonlar için öncelikle bireysel alışkanlıklarımızı dönüştürmemiz ve bununla paralel olarak yeni yetkinlikler geliştirmemiz gerekiyor. Kazanmamız gereken yeni yetkinlikler ve alışkanlıklar arasında en önemlilerinin eski varsayımları sorgulamak ve genel kabul görmüş mevcut yöntem, alışkanlık ve yaklaşımları yeni sorular sorarak, yeniden düşünerek değiştirmek olduğuna inanıyorum.

“Topluluk olarak işimizin her alanında geçmiş varsayımları sorgulayabilmenin, konfor alanlarında kalmak yerine bilinmezlikte yeni yollar aramanın, çözüm ve sonuç kadar problem tanımına ve sürece odaklanmanın gücünü keşfedersek inovasyon yolcuğumuzda tüm potansiyelimizi hayata geçirebiliriz.”

İnovasyon yolculuğu her adımını planlayabileceğimiz, etrafımıza bakmadan yalnız başımıza yol alabileceğimiz ve varsayımlarla hareket edebileceğimiz bir yolculuk değil. Ancak yeni sorular sorarak yeni bakış açılarını keşfetme şansı buluyoruz ve belki daha da önemlisi, kendi varsayımlarımızı fark edip değiştirme şansı elde ediyoruz. Tam da bu sebeple yeni keşifler yapmamızın önündeki engelleri de görebilmeli ve onlardan vazgeçebilmeliyiz.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz İnovasyon Buluşması etkinliğinde, Eczacıbaşı’nın inovasyon yolculuğunda ve Eczacıbaşılıların kişisel inovasyon yolculuğunda neleri geride bırakmamız gerektiğini konuştuk. Eczacıbaşılılar olarak, “Korku, endişe, sabit fikirler, öğrenilmişlikler, önyargılar, kendimize koyduğumuz sınırlar, bürokrasi, var olanı devam ettiren davranış ve yaklaşımları bırakmalıyız.” dedik.

Topluluk olarak işimizin her alanında geçmiş varsayımları sorgulayabilmenin, konfor alanlarında kalmak yerine bilinmezlikte yeni yollar aramanın, çözüm ve sonuç kadar problem tanımına ve sürece odaklanmanın gücünü keşfedersek inovasyon yolcuğumuzda tüm potansiyelimizi hayata geçirebiliriz. Bu potansiyeli hayata geçirirken, her birimizin bütünün bir parçası olduğundan hareketle, bütünün içindeki her paydaşa özenli yaklaşır ve aramızdaki bağları görebilirsek işte o zaman toplumları dönüştürecek yenilikleri hep birlikte geliştirebiliriz.

Innovation is a journey that we set out on without knowing where we'll end up, and on it we will find hurdles, coincidences, unknowns and surprises. As Joseph Campbell once said, “If the path before you is clear, you're probably on someone else's.” Taking the road that you're familiar with may be safe, but organizations that truly believe in innovation have no choice but to head off into the unknown.

Our guide on these unfamiliar roads is the Eczacıbaşı Group's innovation statement, namely, “new solutions that transform lifestyles for the good of all.” This statement, which we developed by evaluating the “formula” behind the Group's success to date and the role we want the Group to have in the future, indicates what we aim to achieve through innovation and the values that will light our way.

In line with its vision of being a pioneer of modern, high quality and healthy living in every one of its business fields, the Eczacıbaşı Group has always sought to contribute to social transformation by presenting innovations that change the lifestyle of individuals and communities. To succeed today, I believe that we need to hold on to the values of our innovation journey even more tightly, that is, our focus on people, our desire to do the right thing and act with integrity, our attentive approach to all stakeholders, and our sense of curiosity.

“One of the most essential skills we need to learn, I believe, is the skill of questioning old assumptions and asking new questions about existing methods, habits and approaches in order to rethink and revise them.”

Throughout the Eczacıbaşı Group's history, these values formed the basis for numerous innovations that contributed solutions to pressing problems of the time and promoted social transformation. When our Group's founder, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, started insulin production in the post-WWII period and established Turkey’s first modern pharmaceuticals plant in 1952 with the aim of raising local production to the high standards of international manufacturers, he was following the path that his father, Süleyman Ferit Eczacıbaşı, started at the Şifa Pharmacy when he observed his community’s problems and listened to people in order to understand their needs and develop solutions. The Eczacıbaşı Group’s subsequent investments also focused on finding solutions to pressing social issues and needs, among them population growth, urbanization, and the growing demand for sanitation infrastructure and personal hygiene products. The Group's investment in ceramic sanitary ware production was followed by another in tissue paper manufacturing, and in later decades, by partnerships with international companies aimed at transferring needed technological know-how to Turkey. These are just a few of the achievements that derived from Eczacıbaşı’s focus on people, its dedication to improving social life, and its courage to take unknown roads.

Entrepreneurial confidence has played a major role in the Group’s past achievements, but equally important has been our ability to establish successful partnerships and our courage to make mistakes. In this time of increasing uncertainty, this legacy is even more valuable. Technological and social developments have fundamentally changed the innovation paradigm. Today, innovation isn’t just about enhancing our competitive edge or advancing our market strategy, it’s about moving from a corporate approach that solves world problems by creating profits and value to one that creates profits and value by solving world problems. We've got to make this transition, because it’s the only way to achieve sustainable innovation and success.

To develop original innovations that offer solutions to social and global problems, we first need to transform our individual habits and develop new skills. One of the most essential skills we need to learn, I believe, is the skill of questioning old assumptions and asking new questions about existing methods, habits and approaches in order to rethink and revise them.

“We can realize our full potential as a group while undertaking this innovation journey if we can effectively discover the power to question past assumptions when it comes to every aspect of Eczacıbaşı Group’s business, as well as the ability to search for new ways to travel through the unknown instead of staying in our comfort zones; we also need to comprehensively focus on the nature of each problem and the processes involved in finding the right solutions as much as the solutions themselves.”

The innovation journey is not one that we can plan step by step or that we can do alone, without observing others. Nor can we start this journey with assumptions. On the contrary, we need to ask new questions to discover new perspectives and, perhaps more importantly, to become aware of our existing assumptions so as to change them. This is why we need to see which habits are keeping us from making new discoveries and give them up.

During the Eczacıbaşı Group’s Innovation Week last June, we talked about the Group’s innovation journey and what each of us must do before starting out. As members of Eczacıbaşı, we said, “we need to leave behind all fear, apprehension, fixed ideas, conditioning, biases, the limitations we've imposed on ourselves, bureaucracy, as well as existing behaviors and approaches that contribute towards maintaining the status quo.”

We can realize our full potential as a group while undertaking this innovation journey if we can effectively discover the power to question past assumptions when it comes to every aspect of Eczacıbaşı Group’s business, as well as the ability to search for new ways to travel through the unknown instead of staying in our comfort zones; we also need to comprehensively focus on the nature of each problem and the processes involved in finding the right solutions as much as the solutions themselves! While achieving these goals, we need to work with every individual stakeholder attentively to gain an understanding of what connects us; we need to consider that each of us is a part of a whole and that we can effectively develop innovations as a group that will have a positive transformative effect on society.