BİLİME ÖNCÜ DESTEK / PIONEERING SUPPORT FOR SCIENCE


Yeniliğin gücüyle sağlıklı bir geleceğe destek

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri

Supporting a healthy future through the power of innovation

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards

Bilimsel araştırmanın özünde bulunan değer katan yenilikler gerçekleştirme tutkusu, teknolojik gelişme potansiyeli çok yüksek ve bilgi yoğun bir alan olan tıpta devrimsel gelişmelerin önünü açıyor. Sağlık alanındaki yenilikçi araştırmalar sadece geçmişte mümkün olmayan tedavileri mümkün kılarak bireyleri iyileştirmekle kalmıyor, bireylerin yaşam şekli, kalitesi, süresi ve sağlık hizmetlerine erişimini de etkileyerek insan yaşamına değer katıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, ülkemizin bilimi temel alan, çağdaş toplumlar seviyesine erişme tarihinde öncü bir role sahip bir kurum olarak, tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak, bilimsel araştırma projelerini desteklemek ve bilim insanlarını ödüllendirmek üzere bundan 62 yıl önce “Eczacıbaşı İlmi Mükafat Fonu” adıyla Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’ni oluşturdu.

Bugün de güçlü bir gelenek olarak sürdürülen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, daha sağlıklı bir gelecek için tıp ve eczacılık alanlarında öncü çalışmalara imza atan başarılı bilim insanlarını desteklemeyi sürdürüyor. İki yılda bir verilen ödüllerde, ilk günden bu yana toplam 1.341 başvuru yapıldı ve 7 Tıp Onur Ödülü, 35 Tıp Bilim Ödülü, 44 Tıp Teşvik Ödülü ve 18 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü sahiplerine ulaştı. Ayrıca 179 çalışma, Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri kapsamında başarıyla tamamlandı.

The passion to create innovations that add value to life, which is at the core of scientific research, is leading to revolutionary developments in the field of medicine – a knowledge-intensive field with a high potential for technological development. Innovative research in the field of health not only helps people by making new treatments possible, it also adds value to human life by affecting the style, quality, and length of our lives as well as our access to health services.

The Eczacıbaşı Group has played a pioneering role in Turkey's development, and one of the ways it has done this is by encouraging scientific research. To this end, the Eczacıbaşı Group established the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards (originally, the Eczacıbaşı Scientific Research and Award Fund) 62 years ago to contribute to the development of the medical and pharmaceutical sciences, support scientific research projects, and recognize and reward successful scientists.

The Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards support scientists who have carried out groundbreaking research in medical and pharmaceutical science that contributes to a healthier future. Presented once every two years, the awards have received 1,341 submissions to date and presented 7 Medical Awards of Honor, 35 Medical Science Awards, 44 Medical Incentive Awards, and 18 Medical Student Project Awards. Additionally, 179 research projects have received the support of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Research Awards.


2021 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

2021 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Award winners

2021 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’ni kazanan bilim insanlarına ödülleri 7 Eylül Salı günü İstanbul’da düzenlenen törenle verildi. 2021 Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, SARS-COV-2’ye karşı bir yıldan daha kısa sürede etkili ve güvenilir bir aşı geliştirerek tıp tarihinde kayda değer bir başarıya imza atan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu. 2021 Tıp Bilim Ödülü immünoloji alanındaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e verilirken, Tıp Teşvik Ödülü’nü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nü Doç. Dr. Özgür Kütük, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü de Bengisu Karaköse kazandı.

At a ceremony in İstanbul on 7 September 2021, the Eczacıbaşı Group revealed the winners of the 2021 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards. This year’s Medical Award of Honor was presented to Prof. Dr. Uğur Şahin and Dr. Özlem Türeci for their historic achievement in developing an effective and well-tolerated COVID-19 vaccine in less than a year. The 2021 Medical Science Award went to Prof. Dr. Mübeccel Akdiş for her work in the field of immunology; the Medical Incentive Award, to Prof. Dr. Elif Çadırcı; the Scientific Research Award, to Assoc. Prof. Dr. Özgür Kütük; and the Medical Student Project Award, to Bengisu Karaköse.

Ödül törenine, bilimsel çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle katılamayan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye ödülleri 2 Eylül’de Almanya’da Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara tarafından takdim edildi.

İstanbul’daki tören, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Müzik Bursları ile virtüözlük eğitimlerine yurt dışında devam eden on iki bursiyerin, Fazıl Say’ın “İnsan İnsan” eserini seslendirdikleri film ile başladı. 2021 yılının “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilmesi nedeniyle tüm sağlık personeline ve bilim insanlarına ithaf edilen performans büyük beğeni topladı. Ödüllerin takdiminden önce de müzik bursiyerlerinden flüt sanatçısı Ece Selin Yüksel ve arp sanatçısı Melis Çom, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri için özel olarak hazırladıkları dinletiyi sundu.

Prof. Dr. Uğur Şahin and Dr. Özlem Türeci were unable to attend the award ceremony in person because of their demanding schedule, but they expressed their appreciation in a video made a few days earlier in Germany when they received the Medical Award of Honor from Eczacıbaşı Group Chairman Bülent Eczacıbaşı and the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Award Jury Chairman Prof. Dr. Turgay Dalkara.

The ceremony in İstanbul featured a recorded performance of Fazıl Say's “İnsan, İnsan” composition by a group of talented young musicians who receive Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Music Scholarships for virtuosity studies abroad. The video accompanying the musicians highlighted the designation of 2021 as the International Year of Healthcare Workers by the World Health Organization and expressed the Group's deepest appreciation to healthcare professionals and scientists everywhere. Before the presentation of awards, two of the scholarship students, flautist Ece Selin Yüksel and harpist Melis Çom, gave a live performance.

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun 79., Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’nin 62. yılına, dünyayı ve ülkemizi yaklaşık iki yıldır kuşatan pandemi koşullarında ulaştıklarını hatırlatarak, salgınla birlikte yaşanan deprem, yangın, sel gibi felaketlerin çevreye karşı sorumluluklarımızın, araştırma ve bilimin önemini bir kez daha hatırlattığını ve uluslararası iş birliği ve dayanışmanın değerini de bir kere daha gösterdiğini söyledi.

Konuşmasında, bugün sağlık ve tıp alanında verilen mücadelenin sağlam ve bilimsel temellerinin Cumhuriyet ile atıldığını belirten Bülent Eczacıbaşı, “Topluluğumuz da, bu tarihin öncü ve önemli bir parçası olarak çağdaşlık yolculuğunda yerini aldı. İzmir’de Süleyman Ferit Bey’in eczanesiyle başlayan ‘toplumsal değerlere adanmışlık’, II. Dünya Savaşı’nın yokluk şartlarında, İstanbul’da Dr. F. Nejat Eczacıbaşı’nın ufkuyla Türkiye’nin sağlık, hijyen, temizlik ve kaliteli yaşam sürecinin temel taşlarını oluşturdu. Topluluğumuzun faaliyetleri, ülkemizde daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama öncülükle kalmadı; pandemi döneminde de sağlık sisteminin ve toplumun hayati ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkı sağladı.” dedi.

In his opening speech, Eczacıbaşı Group Chairman Bülent Eczacıbaşı noted that the 62nd anniversary of the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards and 79th anniversary of the Eczacıbaşı Group also represented the second year of the pandemic and its hold over the world. This experience, he said, combined with all sorts of natural disasters, served to remind us again of our responsibilities vis-à-vis the environment, the importance of scientific research, and the value of international collaboration and solidarity.

Pointing out that the strong scientific foundation underpinning Turkey's current battle against the pandemic was laid soon after the founding of the Turkish Republic, Bülent Eczacıbaşı added, “The Eczacıbaşı Group also played a pioneering and important role in the modernization journey of this period. The Group's dedication to finding solutions to social issues that began with Süleyman Ferit Bey's pharmacy in İzmir inspired Dr. Nejat F Eczacıbaşı's vision, during the great scarcity of World War II, of establishing in İstanbul the cornerstones for health, hygiene, cleanliness and high-quality living in Turkey. Our Group's activities not only pioneered the way for a healthier and higher quality life in our country, they also made a significant contribution to meeting the critical needs of our health system and society during the pandemic.”

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara da, pandeminin yarattığı kaygı ile kişisel dünyamızın ötesindeki küresel sorunların da farkına varmaya başladığımıza dikkat çekerek, “Böyle kritik bir dönemde bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu zor sorunların çözümünde bilimi kılavuz almak konusunda tereddütümüz yok. Bütün zorluklara rağmen bilimle güzel günlere erişeceğimize inancımız tam.” şeklinde konuştu. Bugüne kadar pek çok değerli bilim insanını yüreklendiren ilerici vizyonu nedeniyle merhum Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nı saygıyla anan Prof. Dalkara, Bülent Eczacıbaşı ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’na da teşekkür etti.

Prof. Dr. Turgay Dalkara, Chairman of the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards Jury, spoke next. He pointed out that the issues raised by the pandemic had made people more aware of global problems and added, “During such a critical period, we need scientific knowledge more than ever before. We should not hesitate to use science as our guide for solving challenging problems and helping us move towards better days.” Prof. Dalkara also conveyed his gratitude to the late Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, whose progressive vision gave many scientists courage, and to Bülent Eczacıbaşı and the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Foundation for their unconditional support of science.

2021 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri

2021 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards

Tıp Onur Ödülü

Medical Award of Honor

Prof. Dr. Uğur Şahin & Dr. Özlem Türeci

“Kendimizi çok şanslı ve minnettar hissediyoruz.”


Tıp bilimine büyük katkılarda bulunan bilim insanlarına verilen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü’nün bu yılki sahipleri, COVID-19’a karşı ilk mRNA aşısını on bir ay gibi rekor bir sürede geliştiren BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ile BioNTech’in kurucu ortağı ve Tıbbi Araştırmalar Baş Yöneticisi Dr. Özlem Türeci oldu.

Bugüne kadar daha çok yeni bilimsel bilgilerin ortaya konulması ve klinik başarılar için verilen Tıp Onur Ödülü, bu sene ilk kez bir medikal üründen dolayı ve yine ilk kez iki bilim insanına birden verildi. Ödülün verilmesine vesile olan aşı sadece bilimsel bir buluş olarak değil, aynı zamanda kendi alanında birçok rekoru kırma ve global bir krize çözüm oluşturma özellikleri ile de öne çıktı.

Aldıkları ödül nedeniyle bir video paylaşan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, “Projenin tamamı kendi içinde zorluklar barındırıyordu. Bu bilinmeyen bir virüstü. Zaman içinde oluşturduğumuz ve geçmişte yaşadığımız birçok zorluğun üstesinden birlikte geldiğimiz harika bir ekibimiz var. Sorunlarla karşılaştıkça, birlikte bu duruma uyum sağlayarak çözümler üretebileceğimize inandık. Bu ödül bizim için büyük bir onur. Jüriye ve Eczacıbaşı Topluluğu’na çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“We feel very blessed and grateful.”


This year's recipients of the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Award of Honor, presented to scientists who make a major contribution to medical science, are the co-founders of Biontech: CEO Prof. Dr. Uğur Şahin and Chief Medical Officer Dr. Özlem Türeci, for their historic achievement in developing an effective and well-tolerated COVID-19 vaccine in less than one year.

To date, the Award of Honor has ben conferred to scientists who make important new discoveries or clinical research; this is the first time the award has been presented for a medical product and to two scientists at once. Not only did the vaccine constitute a scientific discovery worthy of the award, it also broke many records in its own field and provided a solution to the global crisis.

In a video prepared for the ceremony, Prof. Dr. Uğur Şahin and Dr. Özlem Türeci spoke about the research process and said, “The entire project was a challenge in itself. This was an unknown virus. But we have a wonderful team that we have built over time and with which we have gone through thick and thin and also through difficult situations in the past. We trusted that together we would just solve the problems as we would encounter them. This award is a great honor for us. We thank the jury and the Eczacıbaşı Group very much.”

Tıp Bilim Ödülü

Medical Science Award

Prof. Dr. Mübeccel Akdiş

“Önümüzdeki aydınlık geleceğe sadece bilimle ulaşabileceğiz.”


Bilimsel araştırmaları bir bütün olarak değerlendirilerek, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan bilim insanlarına verilen Tıp Bilim Ödülü’nü bu yıl kazanan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş, insan bağışıklığı alanında dünyanın önde gelen laboratuvarlarından biri olan Swiss Institute of Allergy and Asthma Research’ü yönetiyor. Yaptığı araştırmalarla bağışıklık sisteminin regülasyonu açısından önemli buluşlara imza atan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş, bu çalışmaları ile bugüne kadar yurtdışında birçok ödüle layık görüldü.

Törendeki konuşmasında aldığı ödülün kendisi için her zaman özel bir yeri olacağını belirten Prof. Akdiş, sözlerini “27 senedir İsviçre'de yaşıyor ve çalışıyorum. Her ülkenin bilimdeki zorlukları farklı. Bu sürede çok çalıştım, ama severek çalıştım. Bilimden hiçbir zaman ayrılmayalım, çünkü önümüzdeki aydınlık geleceğe sadece bilimle ulaşabileceğiz. Herkese güzel bir gelecek, bilimle yaşayacağımız akılcı bir gelecek diliyorum.” diyerek tamamladı.

“Only through science can we attain a bright future.”


This year's Medical Science Award, which recognizes universal contributions to scientific knowledge through a large body of research, was presented to Prof. Dr. Mübeccel Akdiş, Head of the Department of Immune Regulation at the Swiss Institute of Allergy and Asthma Research. Prof. Dr. Akdiş has contributed major discoveries to immune system regulation science and received many international awards for her work in this field.

In her acceptance speech at the ceremony, Prof. Dr. Akdiş said, “For 27 years I have lived and worked in Switzerland. The challenges facing science are different in every country. During this time I have worked very hard, but I have also enjoyed my work. We must never part ways with science, because only through science can we attain a bright future.” She concluded by wishing everyone a better, smarter future in which humanity embraces science.

Tıp Teşvik Ödülü

Medical Incentive Award

Prof. Dr. Elif Çadırcı

“Bilim insanlarının temel sorumluluğu dürüstlük, merhamet ve cesur olmaktır.”


Çalışmalarıyla gelecek vadettiğini göstermiş, 40 yaşını doldurmamış bilim insanlarına verilen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü’nün bu yılki sahibi olan Prof. Dr. Elif Çadırcı, doku hormonları ve sinir iletisinde rol alan moleküllerin farmakolojisine uluslararası düzeyde katkıları olan bir araştırmacı. Çalışmalarını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda sürdüren Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın dört adet patenti bulunuyor.

Törendeki konuşmasında çalışmalarının takdir edilmesinin her insan için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Elif Çadırcı, Türkiye’de sağlık ve ilaç alanının köklü bir bireyi olan Eczacıbaşı’ndan, yani “aileden birinden” bu ödülü almanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Prof. Çadırcı, sözlerine şöyle devam etti: “Mesleki bilgiyi, teknik bilgiyi her zaman öğrenebiliriz, ama dürüstlük ve merhamet bir bilim insanının temel unsurları olmalı. Bir de üzerine cesur olmak lazım. Çünkü bilim insanı laboratuvarda bulduğu her bulguyu, yaptığı her çalışmayı, sonuçları ne çıkarsa çıksın, mevcut literatüre aykırı bile olsa cesaret ile savunmalı ve arkasında durmalı. Bilim tarihini incelediğiniz zaman, bütün büyük gelişmelerin mevcut kalıplaşmış bilgiye muhalefet eden cesur bilim adamlarının adımları ile olduğunu görürsünüz. O nedenle bence bilim insanının temel sorumluluğu dürüstlük, merhamet, ama özellikle cesur olmak.”

“The main responsibility of scientists is to be honest, compassionate and courageous.”


The Medical Incentive Award for scientists under the age of 40 who show great promise was presented this year to Prof. Dr. Elif Çadırcı for her important contributions to international research on the pharmacology of molecules that play a role in tissue hormones and nerve conduction. Prof. Dr. Çadırcı is currently doing research in the Medical Pharmacology Department of Atatürk University's Faculty of Medicine and has four patents in her name.

Upon receiving her award, Prof. Dr. Elif Çadırcı noted how motivating it was to have one's work recognized and appreciated and said that receiving this award from an institution like Eczacıbaşı, with a long history in the medical and pharmaceutical field, was especially meaningful. She continued, “We can always learn more professionally and technically, but honesty and compassion ought to be the key attributes of a scientist. Because a scientist should have the courage to defend and stand behind every discovery that she makes in her laboratory, every project that she carries out, regardless of the result, even if it runs counter to current literature. When you examine the history of science, you see that all the greatest developments occurred when courageous scientists challenged conventional knowledge. That's why I think that the main responsibility of scientists is to be honest, compassionate and especially courageous.”

Bilimsel Araştırma Destek Ödülü

Medical Research Award

Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Özgür Kütük

“İnsanlık ve evrenle ilgili doğru soruları sorarak, bu sorulara doğru cevap vermemiz gerekiyor.”


Kolon kanseri, en yaygın ve ölümcül kanser türlerinden biri olarak tanımlanıyor. Bu alanda yapılan birçok araştırma sonucunda çeşitli ileti yolakları ve yolakları etkileyen enzimler ve inhibitörler tanımlanmış olmakla birlikte, henüz klinikte yararlanılabilecek metotlar geliştirilememiş olması bu kanser türünde ölüm oranlarının halen çok yüksek seyretmesine yol açıyor. Doç. Dr. Özgür Kütük’ün ödüle layık görülen projesi, ilgili sinyal ileti ve hücre ölümü yolaklarının ortaya konulmasını amaçlıyor. Doç Dr. Özgür Kütük araştırmalarına, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde devam ediyor.

Törende konuşan Doç Dr. Özgür Kütük, “Bilim, heyecanla yapıldığında çok keyifli bir iş. Bu heyecanı hiç kaybetmeden, mutlaka disiplinli bir rutinle çalışmaya devam etmek gerekiyor. Bilimle ilgili tüm gelişmeleri günü gününe takip etmek ve tüm bunları bir arada harmanlayarak, insanlık ve evren ile ilgili doğru soruları sorarak, o sorulara cevap vermek gerekiyor. Bu destek bizim için çok önemli.” dedi.

“You need to ask, and answer, the right questions about humanity and the universe.”


Colon cancer is one of the most common and fatal cancers today. Although a number of enzymes and inhibitors that affect the transmission pathways of this cancer have been determined, no clinical methods have yet been developed that would use this relationship to lower fatality rates. Assoc. Prof. Dr. Özgür Kütük’s award-winning research project aims to reveal the relevant signal transduction and cell death pathways. Kütük is carrying out his research at the Başkent University’s Adana Dr. Turgut Noyan Application and Research Center.

In his acceptance speech, Assoc. Prof. Dr. Kütük said, “When done with excitement, science is truly enjoyable. But without losing that excitement, you also need to establish a disciplined work routine. You need to keep abreast of scientific advances on a daily basis and then synthesize them, and you need to ask, and answer, the right questions about humanity and the universe. This support is very important to us.”

Tıp Öğrencileri Proje Ödülü

Medical Student Project Award

Proje Yürütücüsü / Project Coordinator

Bengisu Karaköse

Proje Çalışma Grubu / Project Working Group

Berk Gürdamar

Proje Danışmanı / Project Advisor

Prof. Dr. Uğur Sezerman

“Yapmamız gereken, çalışmak, araştırmak, denemek, yanılmak, sınırlarımızın dışına çıkmak, daha iyiye, daha yeniye ve bilmediğimiz yerlere ulaşmaya çalışmak.”


Üçlü negatif olarak tanımlanan meme kanserleri, tüm meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmakla birlikte hızlı seyretmesi ve tedaviye dirençli olması nedeniyle ölüm oranının yüksek olduğu bir alt grup oluşturuyor. Üçlü negatif meme kanserinin lokal ileri meme kanseri aşamasında olan hastalarda uygulanan neo-advujan tedaviden yalnızca yüzde 30-60 oranında olumlu yanıt alınabiliyor.

Bengisu Karaköse, neoadjuvan tedaviye yanıt veren ve vermeyen vakalarda, tümör dokusundaki transkritpomik farklılıklar, bu farklılıklara yol açan gen ve yolakların saptanmasını amaçlayan bir proje nedeniyle Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’ne layık görüldü. Bu farklılıkların saptanmasının, ilaç direncinin daha iyi anlaşılmasına ve etkili tedavilerin geliştirilmesine değerli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

Konuşmasına, Tıp Fakültesi öğrencilerini de ödül programına dahil ederek onların bilimsel araştırmalar yapmasını desteklemesi nedeniyle Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’na teşekkür ederek başlayan Bengisu Karaköse, sözlerine şöyle devam etti: “Yapmamız gereken şey okumak, çalışmak, araştırmak, düşünmek, devam etmek, sorgulamak, yapamamak, bazen de tekrar denemek, tekrar çalışmak, sınırlarımızın dışına çıkmak, bilmediğimiz yerlere ulaşmaya çalışmak, daha yeniye daha iyiye ulaşmaya çalışmak. Bilimin ışığında aydınlık bir geleceğe en iyi en hızlı bu şekilde ulaşabileceğinizi düşünüyorum.” Karaköse, sözlerini Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın, “Başarı, kolay yolları değil, yeni ve daha ileri yöntemleri göze alabilenlerindir.” sözüyle tamamladı.

“What we need to do is study, work, do research, think, carry on, question, fail, sometimes try again, work again, go beyond our limits, try to go to places unknown, and strive to achieve something newer and better.”


Although TNBCs comprise only about 15 percent of all breast cancers, they have a high mortality rate due to their rapid progression and resistance to treatment. Only 30-60% of all patients with locally advanced TNBC respond positively neo-adjuvant therapy. Karaköse's project aims to detect transcriptomic differences in tumor tissue, genes and pathways that cause differences in therapy response so as to better understand drug resistance and thus aid in the development of effective treatments.

After accepting her award, Bengisu Karaköse thanked the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Foundation for including medical students in the award program and supporting their research and said, “What we need to do is study, work, do research, think, carry on, question, fail, sometimes try again, work again, go beyond our limits, try to go to places unknown, and strive to achieve something newer and better. In view of science, I believe this is the fastest way to a bright future.” Bengisu Karaköse finished her acceptance speech with the words of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, “Success comes not to those who choose the easy path, but to those who dare to embrace innovations and advances.”

“Dünyada gerçekleşen bilimsel ve teknolojik yeniliklerin gerisinde kalmamak, hatta daha da önemlisi, özgün buluşlarla bilimsel ve teknolojik değişim sürecine katılmak ancak güçlü bir bilimsel araştırma ve geliştirme geleneği yaratmakla sağlanabilir. Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu, özellikle tıp, kimya ve eczacılık alanlarındaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve ödüllendirmek için, işte böyle bir yaklaşımla kurulmuştu. (…) Çünkü geleceği bugünden yaratan ana güç, bilimsel araştırma tutkusudur.”

“Only by establishing a strong tradition of scientific research and development can we ensure that we not only keep abreast of scientific and technological innovations taking place around the world but also, more importantly, that we participate in the process of scientific and technological change. This was the approach of the Eczacıbaşı Scientific Research and Award Fund, which we established to support and reward scientific research, especially in the fields of medicine, chemistry and pharmacy. (…) Because the main force shaping the future today is the passion for scientific research.”

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı

İzlenimler, Umutlar [Impressions, Hopes] (1994)

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri kapsamında ödüllendirilen bilim insanları, her biri üniversitelerin seçkin ve öncü bilim insanlarından oluşan Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından belirleniyor. Eczacıbaşı Topluluğu üyeleri ise Kurul çalışmalarına oy hakkı olmaksızın, sadece gözlemci olarak katılabiliyor. Desteklenen araştırma projelerinin sonuçlarından doğabilecek fikri mülkiyet haklarının tümü ilkesel olarak araştırmacılara ait olmaya devam ediyor.

The winners of the Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards are determined by an independent jury comprising eminent faculty members from diverse universities. Members from the Eczacıbaşı Group may observe the evaluation process but have no vote. As a matter of principle, all results of research projects supported by grants belong entirely to the researchers.

2021 Bilimsel Değerlendirme Kurulu

Members of the 2021 Eczacıbaşı Medical Awards Jury


Prof. Dr. Turgay Dalkara (Başkan/President), Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Şermin Genç, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Hakan S. Orer, Prof. Dr. S. Lale Tokgözoğlu.